สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

กว่างซี – ผู้นำเทคนิคการปลูก “ข้าวโพดหวาน” ของจีน

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : กว่างซีประสบความสำเร็จในการผลักดันเทคนิคการปลูกข้าวโพดหวาน พืชเศรษฐกิจที่มีอายุสั้น แต่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกค่อนข้างสูง


 คำอธิบายภาพ : IMG_20150510_131900


ปัจจุบัน กล่าวได้ว่า อำเภอเหิง (Heng County, 横县) ของนครหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็นฐานการผลิตและแปรรูปข้าวโพดหวานที่ใหญ่ที่สุดของพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นผู้นำเทคนิคการปลูกข้าวโพดหวานของประเทศจีน


จากข้อมูลพบว่า ปี 54 อำเภอเหิงมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน 2.28 แสนหมู่จีน (ราว 9.5 หมื่นไร่) ปริมาณออกฝัก 2.24 แสนตัน นับเฉพาะวิสาหกิจเพียง 5 รายในอำเภอเหิงมีศักยภาพการแปรรูปข้าวโพดหวานมากถึงปีละ 1.7 แสนตัน


ช่วงศตวรรษที่ 90 เกษตรกรในอำเภอเหิงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวโพดหวานจากรูปแบบดั้งเดิมที่เริ่มต้นจากการไถพรวนปรับสภาพดินก่อนชักร่องปลูก ซึ่งสามารถทำการเพาะปลูกได้เพียงปีละ 2 ครั้ง ไปใช้รูปแบบการโยนกล้า และเทคนิคการปลูกข้าวโพดหวานแบบไม่ไถพรวน (ใช้พลั่วขุดหลุมลึก 5 เซนติเมตร นำกล้าที่เพาะเตรียมไว้ลงปลูกได้ทันที) ซึ่งสามารถทำการเพาะปลูกได้มากถึงปีละ 4 ครั้ง


เทคนิคดังกล่าวสร้างกระแสความสนใจให้กับนักวิชาเกษตรจากทั้งในและนอกมณฑล ภายหลังการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน นักวิชากเกษตรเห็นพ้องว่า เทคนิคการปลูกข้าวโพดหวานแบบไม่ไถพรวนมีประโยชน์ 5 อย่าง ดังนี้-


หนึ่ง ประหยัดเวลา เกษตรกรสามารถเพาะกล้าพร้อมกับเก็บเกี่ยวข้าวโพดได้ในเวลาเดียวกัน (วิธีการปลูกแบบดั้งเดิมใช้วิธีการว่านเมล็ดลงในแปลงปลูก) ทำให้ปีหนึ่งๆ สามารถทำการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวได้มากครั้งขึ้น


สอง ผลผลิตเพิ่ม เกษตรกรจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 150 – 250 กิโลกรัมต่อหมู่จีน (ราว 360-600 กิโลกรัมต่อไร่) หรือ 1 รอบการเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 1 ตันต่อหมู่จีน (ราว 2.4 ตันต่อไร่)


สาม ประหยัดแรง เกษตรกร 1 คนตามวิธีปลูกแบบไม่ไถพรวนสามารถทำงานเท่ากับเกษตรกร 4 คนที่ใช้วิธีปลูกแบบดั้งเดิม


สี่ ลดต้นทุน การปลูกแบบดั้งเดิมต้องเสียค่าปุ๋ย 120 หยวนต่อหมู่จีน (ราว 288 หยวนต่อไร่) และเสียค่าแรงงาน 150 หยวนต่อหมู่จีน (ราว 360 หยวนต่อไร่)


ห้า รายได้เพิ่ม ผลผลิตคุณภาพดี สามารถปลูกนอกฤดูกาล ราคารับซื้อเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 0.2-0.4 หยวน


ตลอดปลายปีที่ผ่านมา อำเภอเหิงพยายามส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ดี พร้อมทั้งผลักดันเทคนิคการปลูกแบบไม่ไถพรวนให้ได้รับความแพร่หลายอย่างต่อเนื่อง มีการเปิดฝึกอบรมเทคนิค การจัดตั้งสหกรณ์เฉพาะ เพื่อผลักดันการพัฒนาการผลิตข้าวโพดหวานของเกษตรกรกว่า 1.5 หมื่นครัวเรือน


ปัจจุบัน อำเภอเหิงประสบความสำเร็จในการสร้างฐานการผลิตข้าวโพดหวานพันธุ์ดีใน 4 หมู่บ้าน รวมพื้นที่กว่า 4 หมื่นหมู่จีน (ราว 1.66 หมื่นไร่) มีเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดราว 2.8 หมื่นครัวเรือน รวมกว่า 8 หมื่นคน เฉพาะโครงการดังกล่าวสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวมกว่า 400 ล้านหยวน


Cr. thaibizchina, หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ (广西日报)

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0311
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง