สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

Topic List

15 items(1/2) 2 Next » Last »|
โดย sator4u_team on 2 ต.ค. 58 23:09

ถั่วฝักยาวนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของเกษตรไทยมาช้านาน การปลูกเพื่อการค้าให้ถั่วฝักยาวมีผลิตที่คุ้มค่านั้นนอกจากการให้ปุ๋ย ให้น้ำ หมั่นกำจัดวัชพืช ให้การดูแลอย่างสม่ำเสมอแล้ว ยังมีเคล็ดลับในการทำให้ถั่วฝักยาวออกฝักที่ดกกว่าปกติอีกด้วยครับโดยทั่วไปนั้น ประมาณ 30 -35 วัน ตั้งแต่ลงเมล็ดก็เริ่มเก

โดย sator4u_team on 20 ก.ค. 58 00:53

ข้าวโพดหวานสองสี จัดอยู่ในตระกูล Poaaceae (Gramineae) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zea may L. var. saccharata เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ปลูกฤดูเดียว ลักษณะลำต้นเป็นปล้องสีเขียว มีจำนวน 8-20 ปล้อง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร สูงประมาณ 150-200 เซนติเมตร ใบมีสีเขียวเรียวคล้ายใบหญ้า ซึ่งประกอบด้วยตัวใบ ก้

โดย sator4u_team on 17 มิ.ย. 58 22:38

โรคจุดสีน้ำตาล (Brown Spot)โรคจุดสีน้ำตาลเคยมีรายงานว่าระบาดรุนแรงในต่างประเทศมาแล้ว เช่น อเมริกากลางและเนปาล ในประเทศไทยพบเห็นโรคนี้โดยทั่วไป แต่ไม่มีการระบาดของโรค ลักษณะอาการ เกิดขึ้นบนใบ กาบใบ และลำต้น บริเวณที่ต่ำกว่าฝัก อาการบนใบเกิดเป็นจุดกลมหรือรี สีเหลือง ปกติมีขนาดเล็กกว่า 1

โดย sator4u_team on 17 มิ.ย. 58 01:16

ข้าวโพดหวาน อยู่ใน ตระกูล Gramineae ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับหญ้าหรือข้าว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zeamays Line var. rugasa หรือ saccharata ข้าวโพดหวานมีคุณประโยชน์มากมาย นอกจากจะใช้รับประทานเป็นผักสดแล้ว ยังสามารถนำไปแปรรูปได้หลาย รูปแบบ เช่น ข้าวโพดหวานบรรจุึกระป๋องทั้งฝัก หรือบรรจุกระป๋องเฉพาะเมล็ด ท

โดย sator4u_team on 9 มิ.ย. 58 23:48

ฤดูฝน นอกจากจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ และการเริ่มตนชีวิตของพืชหลากหลายชนิดแลว ยังเปนฤดูที่นำมาซึ่งการระบาดโรคหลากหลายชนิดที่มาพร้อมกับสายฝนอันชุ่มฉ่ำอีกด้วย บ้านผักยิ้มหวานฯ ขอนำเสนอ เมนูเด็ด! สำหรับพืชผักในช่วงหน้าฝน ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ต้องกังวลเรื่องสารพัดโรคกวนใจอีกต่อไปโดยการนำหัวเชื

โดย sator4u_team on 5 มิ.ย. 58 11:39

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากสมอเมื่อสมอยังอ่อนทำให้สมอร่วง แคระแกร็นหรือแตกก่อนกำหนด และอาจจะนำเชื้อรามาสู่สมอฝ้ายที่ยังไม่แตกปุยมวนแดงฝ้าย (Red Cotton Bug หรือ Cotton Stainer Bug)ชื่อวิทยาศาสตร์ :Dysdercus cingulatus Fabriciusชื่อสามัญ : Cotton stainer, Red cotton bug, Re

โดย sator4u_team on 31 พ.ค. 58 00:40

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : กว่างซีประสบความสำเร็จในการผลักดันเทคนิคการปลูกข้าวโพดหวาน พืชเศรษฐกิจที่มีอายุสั้น แต่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกค่อนข้างสูง ปัจจุบัน กล่าวได้ว่า อำเภอเหิง (Heng County, ๆจชๅฟ) ของนครหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็นฐานการผลิตและแปรรูปข้าวโพดหวานที่ใหญ่ที่สุดของพื

โดย sator4u_team on 26 พ.ค. 58 20:19

เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดิน อาศัยเศษซากพืช ซากสัตว์และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร เจริญได้รวดเร็วบนอาหารเลี้ยงเชื้อราหลายชนิด สร้างเส้นใยสีขาวและผลิตส่วนขยายพันธุ์ที่ เรียกว่า โโคนิเดียโ หรือ โสปอร์โ จำนวนมากรวมเป็นกลุ่มหนาแน่นจนเห็นเป็นสีเขียว เชื้อราไตรโคเดอร

โดย sator4u_team on 25 พ.ค. 58 22:28

ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย ที่จะก้าวสู่ความเปนเกษตรอินทรีย์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ บ้านผักยิ้มหวานฯ ชวนเพื่อนๆไปทำความรู้จัก กับหลักสำคัญเพื่อก้าวสู่ "เกษตรอินทรีย์" กันดีกว่าครับแม้ว่าจะมีความพยายามมากมายในการให้คำ จำกัดความว่า เกษตรอินทรีย์หมายถึงอะไร แต่คำนิยามที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุ

โดย sator4u_team on 25 พ.ค. 58 12:55

เจ้าวายร้ายสำหรับพืชตระกูลแตง โดยเฉพาะแตงกวานั้น เป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่มี แมลงศัตรูเข้าทำลายมาก และที่พบบ่อยและทำความเสียหายกับแตงกวามากที่สุด ก็คือ "ด้วงเต่าแตง"แมลงในวงศ์นี้ มีลำตัวเป็นมัน ไม่มีขน หนวดมักยาวกว่าส่วนอก มีสีฉูดฉาด เท้ามี 5 ปล้อง แต่เห็นได้ชัดเพียง 4 ปล้อง มีความหลากหลายทางสายพ

15 items(1/2) 2 Next » Last »|