Topic List

Submitted by sator4u_team on 8 เม.ย. 57 00:32

ในสมัยพุทธกาล พ่อค้ามหาเศรษฐีคนหนึ่งมีภรรยา 4 คนเขาหลงรักภรรยาคนที่ 4 มากที่สุดจึงมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เธอไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแพรพรรณอันงดงามหรืออาหารโอชะขณะเดียวกันเขาก็รักภรรยาคนที่ 3 ภาคภูมิใจในตัวเธอมากและมักจะนำเธอไปอวด แก่เพื่อนฝูงอยู่เนืองๆแต่พ่อค้าก็อดกลัวไม่ได้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าสา

Submitted by sator4u_team on 27 ก.พ. 57 14:59

โสุเมธดาบสโ ในครั้งนั้นท่านเกิดในตระกูลของเศรษฐีพราหมณ์ ได้รับมรดกจากครอบครัว ตกทอดมานานถึง ๗ ชั่วอายุคน มากมายมหาศาล ท่านได้ขนทรัพย์สมบัติออกแจกจ่ายเป็นทานหมดเลย แล้วก็ออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าภายใน ๗ วัน ท่านก็ได้บรรลุฌานสมบัติ ๘ เกิดอภิญญาต่าง ๆในสมัยนั้น ท่านเพียงแต่เจริญสมถะ แล้วก

Submitted by sator4u_team on 21 ธ.ค. 56 00:47

เสียงธรรม : พระอรหันต์อยู่ไหน โดย ท่าน ว.วชิรเมธีธรรมบรรยายเรื่อง โพระอรหันต์อยู่ไหนโ โดย ท่านว.วชิรเมธี บรรยาย ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ในครั้งพุทธกาล มีนักบวชหลากหลายศาสนาเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ในแคว้นโกศล วันหนึ่งขณะที่พระเจ้าป