สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

Single Gateway ...ข้อดี VS. ข้อเสีย เมื่อไทยต้องเชื่อมโลกทั้งใบ ด้วยหลอดเพียง 1 อัน หรือ ประตูเพียงบานเดียว!!!

by sator4u_team @30 ก.ย. 58 23:04 ( IP : 49...12 ) | Tags : ไอที - เทคโนโลยี

“ซิงเกิ้ล เกตเวย์” หมายถึงแนวคิดที่จะให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งประเทศที่ออกสู่ต่างประเทศทำผ่าน International Internet Gateway (IIG) หรือ “ประตูทางผ่าน” ประตูเดียว แทนที่ปัจจุบันซึ่งมีมากกว่าสิบเกตเวย์
โดยรัฐบาลไทยเดินหน้า Single Gateway แนะให้กลุ่มคัดค้านศึกษาให้ดีเสียก่อน อ้างเพื่อแก้ปัญหาเด็กติดเกม และด้านความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญ!! รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ได้ยืนยันว่า รัฐบาลจะเดินหน้านโยบาย Single Gateway ต่อไปและย้ำว่านโยบายนี้เป็นคำสั่งของนายกรัฐมนตรีโดยตรง ให้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและให้นโยบายความชัดเจนภายในปีนี้ สำหรับกลุ่มคนที่ออกมาคัดค้านให้ทำการศึกษา Single Gateway ให้ดีเสียก่อน (30 ก.ย. 2558)
 คำอธิบายภาพ : c1_706512_150925124217_620x413


สะตอฟอร์ยู ขอนำเพื่อนๆ ไปรู้จัก Single Gateway ประตูเปิดโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หากประเทศไทยติดตั้ง Single Gateway ขึ้นมาใช้จริง ก็คงเหมือนเชื่อมโลกอินเตอร์เน็ตทั้งโลกด้วยหลอดเพียง 1 อัน  ซึ่งย่อมต้องมีผลกระทบทั้งข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน!!!
 คำอธิบายภาพ : screen-shot-2558-09-26-at-22-47-09


การที่ประเทศไทยจะนำเอา "Single Gateway" มาใช้นั้น ดูเหมือนว่าจะมีการพูดเรื่องนี้กันมาสักระยะหนึ่ง แต่เพิ่งจะเริ่มตื่นตัวกันจริง ๆ ไม่นานมานี้ หลังรัฐบาลเริ่มผลักดันการใช้ Single Gateway อย่างจริงจัง ทำให้หลายฝ่ายมีการถกเถียงถึงผลกระทบที่จะตามมา ซึ่งหลายคนอาจยังสงสัยว่า Single Gateway คืออะไร และหากประเทศไทยนำเทคโนโลยีที่ว่านี้มาใช้นั้น จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างไรบ้าง
Single Gateway คืออะไร
หากอธิบายคำว่า Single Gateway คงต้องแยกทั้ง 2 คำออกจากกันก่อน โดยคำว่า "Gateway" หมายถึง ประตูทางผ่าน หรือศัพท์ในวงการไอที หมายถึง ประตูเชื่อมระหว่างเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง และเป็นตัวที่เชื่อมต่อโครงข่ายของแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยผู้ให้บริการ Gateway อยู่มากมาย เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
แต่เมื่อเติมคำว่า "Single" เข้าไป กลายเป็น Single Gateway ก็จะแปลได้ว่า จะสามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตผ่านประตูแค่บานเดียว หรือ บีบบังคับให้ข้อมูลไหลผ่านแค่หลอดเดียว นั่นก็จะเท่ากับการมีผู้ให้บริการเครือข่ายเพียงเจ้าเดียว ทำให้สามารถควบคุม ดักจับข้อมูลเมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านประตูบานนี้ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย 
การเชื่อมต่อปกติ (Multi-Internet Gateway)

 คำอธิบายภาพ : 12039716_10156157430880085_75594114207207615_n-1 ภาพจาก @ TPBS


การเชื่อมต่อประตูบานเดียว หรือ Single Gateway

 คำอธิบายภาพ : 12019882_10156157430745085_5153641784697662356_n-1 ภาพจาก @ TPBS


ประเทศที่ใช้ Single Gateway
ปัจจุบันมีประเทศที่ใช้ Single Gateway คือ ลาว จีน เกาหลีเหนือ และประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นประเทศที่ภาครัฐสามารถควบคุมดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนได้สะดวก โดยเฉพาะจีนที่รัฐบาล ควบคุมไม่ให้ประชาชนในประเทศเล่นสื่อโซเชียลอย่าง Facebook รวมถึงการห้ามใช้ Google นั่นเอง


 คำอธิบายภาพ : 11232181_10156156995115085_3650108249036529387_n-1


และแน่นอนว่าในอดีตประเทศไทยก็เคยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการใช้ Single Gateway เช่นกัน ในสมัยแรก ๆ ที่การใช้อินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายมากนัก โดยเวลาที่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทุกจุดเชื่อมต่อก็จะต้องมารวมกันที่ กสท. ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงผู้ให้บริการเพียงเจ้าเดียว แต่หลังจากเกิดวิกฤติไอเอ็มเอฟ ในปี 2540 ก็ได้มีการสั่งให้ประเทศไทยเปิดเสรีโทรคมนาคม ทำให้ Gateway ในไทยเพิ่มมากขึ้นจนตอนนี้มีถึงสิบกว่า Gateway แล้ว
รัฐบาลไทย ผลักดันจัดตั้ง Single Gateway
เริ่มแรกเกิดจากการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายเตรียมผลักดันการจัดตั้ง Single Gateway โดยมอบหมายให้กระทรวงไอซีทีรับผิดชอบ ในการตรวจสอบข้อมูลที่ไม่เหมาะสม หรือบล็อกข้อมูลที่ให้เกิดความวุ่นวาย รวมทั้งเพื่อป้องกันจากโจมตีทางไซเบอร์ด้วยการก่อการร้าย ซึ่งมีการสั่งงานของรัฐบาลเป็นระยะ คือ


- วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีการมอบหมายให้กระทรวงไอซีทีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการจัดตั้ง Single Gateway เพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและการไหลเข้าของข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต


- วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ให้กระทรวงไอซีทีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดตั้ง Single Gateway ตามมติคณะรัฐมนตรี (30 มิถุนายน 2558) โดยด่วนต่อไป


- วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าการจัดตั้ง Single Gateway ให้ทุกส่วนราชการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทุกอย่างของรัฐบาลให้แก่ประชาชนตั้งแต่เริ่มแรก


- วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเร่งรัดการดำเนินการเรื่องการจัดตั้ง Single Gateway และรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบภายในเดือนกันยายน 2558 ต่อไปด้วย
ข้อดี หลังการติดตั้ง Single Gateway
- รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนในประเทศ ทำให้สามารถคัดกรองข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้ รวมถึงป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม


- ส่งเสริมความมั่นคงในประเทศชาติ ยากต่อการก่อการร้าย เพราะรัฐบาลจะรู้ก่อน


- ควบคุมข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลจากต่างประเทศเข้ามาทางอินเทอร์เน็ต
 คำอธิบายภาพ : 12072834_10156174920175085_8774802504826855926_n ภาพจาก @ รายการตอบโจทย์


ข้อเสีย หลังการติดตั้ง Single Gateway
- อินเตอร์เน็ตช้าลงแน่นอน เนื่องจากมี Gateway เดียว


- หาก Gateway ล่มก็จะล่มกันหมดทั้งประเทศ เพราะจะไม่มี Gateway ตัวอื่นรองรับ


- ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปถูกจำกัดการใช้เครือข่ายกับต่างประเทศมากขึ้น และต้องระวังการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยไม่รู้ตัวเช่นกัน เช่น การถูกรัฐบาลบล็อก แบน แสกน การใช้งานอินเทอร์เน็ต


- รัฐบาลสามารถปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลที่ประชาชนค้นหาได้อย่างรวดเร็วเต็มประสิทธิภาพ ด้วยป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ที่รัฐบาลไม่ต้องการ


- มีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากต้องสร้าง Gateway ที่มีขนาดใหญ่รองรับปริมาณการใช้งานทั้งประเทศ และต้องใหญ่พอที่จะรองรับปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต


- บริษัทข้ามชาติลังเลที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากไม่มั่นใจด้านความมั่นคงและรู้สึกไม่ปลอดภัยในการให้บริการอินเทอร์เน็ต กังวลถึงข้อมูลทางการค้าที่ถูกล้วงความลับได้ง่าย


- ประเทศไทยขาดโอกาสการเป็นฮับทางเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียน
 คำอธิบายภาพ : singlegateway1


ชาวเน็ตรวมพลัง ลงชื่อต่อต้าน และนัดเปิดศึกปฏิบัติการ DDoS การติดตั้ง Single Gateway
จากผลเสียที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ประชาชนหลายคนไม่เห็นด้วยกับความคิดของรัฐบาล จนเกิดการรวมตัวของชาวออนไลน์ตั้งแคมเปญขึ้นมาให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยลงชื่อผ่านเว็บไซต์ โดยใช้ชื่อว่า “ต่อต้านการตั้งซิงเกิลเกตเวย์ Go against Thai govt to use a Single Internet Gateway”  ซึ่งภายในเว็บไซต์ยังรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Single Gateway ไว้ให้ผู้ที่สนใจเข้าไปร่วมศึกษาได้อีกด้วย
 คำอธิบายภาพ : 12046926_955076297868888_8649878393648228852_n


โดยในค่ำคืนวันที่ 30 กันยายน 2558 ได้มีการรายงานข่าวในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ว่ามีเว็บหน่วยงานภาครัฐ ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ คาดว่าชาวเน็ตเปิดศึกปฏิบัติการ DDoS (Distributed Denial-of-Service) ถล่มเว็บไซต์รัฐบาล เพื่อคัดค้านโครงการ ซิงเกิล เกตเวย์ อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เว็บไซต์กระทรวงไอซีทีระบบล่มเมื่อช่วงเย็นของวันนี้ (30 ก.ย.) ซึ่งคาดว่าเกิดจากโจมตีของชาวเน็ตที่นัดรวมตัวกันผ่านการส่งต่อข้อความในโลกออนไลน์ (ไอซีทีเว็บล่ม! ชาวเน็ตนัดเปิดศึก ต่อต้าน 'ซิงเกิล เกตเวย์') ต่อมาเวลาประมาณ 20.45 น. พบว่าเว็บไซต์ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม หรือ CAT ระบบล่ม ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้เช่นเดียวกับเว็บไซต์ของกระทรวงไอซีที


 คำอธิบายภาพ : EyWwB5WU57MYnKOuXqzDDQIEV4uI0s5cgNk0eBitJiqxhb9PKkyjnp


ล่าสุดมีการแชร์ข้อความว่าจะดำเนินการถล่มเว็บไซต์ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. เป็นเว็บที่ 3 โดยระบุว่าจะเริ่มโจมตีในเวลา 21.30 น. แต่ยังไม่ถึงเวลานัด กลับพบว่าเว็บไซต์ของ กอ.รมน. ไม่สามารถเข้าชมได้ ล่มตามไปเป็นเว็บที่ 3 ตามมาด้วยเว็บไซต์ของ สำนักนายกรัฐมนตรี ระบบล่มประมาณ 22.15 น. รวมไปถึงเว็บไซต์ บริษัท ทีโอที จำกัด และกระทรวงการคลัง ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน


ผู้เชี่ยวชาญชี้ "ซิงเกิล เกทเวย์" ทำให้ไทยเสียหายทางธุรกิจ-อดเป็นฮับเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนอย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีนักวิชาการหลายฝ่าย รวมถึงคนแวดวงไอทีต่างวิตกกังวลพอสมควร ได้ออกมาถกโต้เถียงถึงการจัดตั้ง Single Gateway  มองว่าจะทำให้ไทยเกิดคว­ามเสียหายทางธุรกิจ หรือขาดโอกาสการเป็นฮับทางเศรษฐกิจดิจิทัล­ของอาเซียน ซึ่งในอนาคตแนวโน้มเรื่องดังกล่าวจะมีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด คงต้องรอดูความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลอย่างใกล้ชิดต่อไป


ขอขอบคุณ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจาก @ thaipbs , change.org , cabinet.soc.go.th

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0311
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง