สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

สงขลา // ชาวสงขลาหลบร้อนแห่เที่ยวงาน “อะโบ๊ยหมะ!! เลจะนะหรอยจ้าน” แน่น “หาดสวนกง”

  • photo  , 400x267 pixel , 123,096 bytes.
  • photo  , 400x267 pixel , 134,588 bytes.
  • photo  , 400x267 pixel , 144,032 bytes.
  • photo  , 400x267 pixel , 159,571 bytes.

ชาวสงขลาหลบร้อนแห่เที่ยวงาน “อะโบ๊ยหมะ!! เลจะนะหรอยจ้าน” แน่น “หาดสวนกง”

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - งาน “อะโบ๊ยหมะ!! เลจะนะหรอยจ้าน” ครั้งที่ 2 ที่ชายทะเลบ้านสวนกง อ.จะนะ จ.สงขลา มีประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเดินทางมาเที่ยวชมงานอย่างคึกคัก ขณะที่เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น จัดกิจกรรมโชว์ศักยภาพ และความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่หลากหลายด้าน เพื่อแสดงจุดยืนปกป้องแหล่งผลิตอาหารทะเลจะนะ จากอุตสาหกรรมหนัก


วันนี้ (10 ส.ค.) ประชาชนใน อ.จะนะ จ.สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง ยังคงเดินทางไปเที่ยวชมงานนิทรรศการ “อะโบ๊ยหมะ!! เลจะนะหรอยจ้าน” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้แหล่งผลิตอาหารทะเลจะนะ ชายทะเลบ้านสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา อย่างคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่ 2


โดยงาน “อะโบ๊ยหมะ!! เลจะนะหรอยจ้าน” ร่วมกันจัดขึ้นโดยเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาคใต้ และส่วนกลาง เพื่อเผยแพร่ส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและการดำรงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลของ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของชาวบ้านในพื้นที่ และพื้นที่ข้างเคียง


นายกิตติภพ สุทธิสว่าง ผู้ประสานงานเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น กล่าวว่า แม้ อ.จะนะ จะเป็นเพียงเมืองเล็กๆ แต่ก็มั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง เขา นา ป่า ทะเล นกเขาชวาเสียง เป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงความมั่งคั่ง และความสมบูรณ์ของพื้นที่แห่งนี้


“ถึงเวลาแล้วที่คนจะนะ ต้องหันกลับมามอง มาศึกษา สร้างความเข้าใจ และความตระหนักร่วมกัน รักและหวงแหนถิ่นฐานของตนเอง เพื่อให้พื้นที่ของ อ.จะนะ ทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตอาหาร และที่อยู่อาศัยดำรงเผ่าพันธุ์ของทั้งคน และสัตว์ต่อไปตราบจนชั่วลูกชั่วหลาน”


ผู้ประสานงานเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น กล่าวและว่า การขับเคลื่อนของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากเครือข่ายภาคประชาสังคมด้วยดี ทั้งในพื้นที่ภาคใต้ และจากส่วนกลาง โดยมีเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิตภาคใต้ช่วยสนับสนุนผลงานเพลงเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้วย

“สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่ชายหาดบ้านสวนกง ซึ่งเป็นจุดที่ภาครัฐต้องการที่จะมาสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 นั้น การจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างการเรียนรู้ แบ่งปันกันบนพื้นฐานความจริง วันนี้เราอยากดูแลจะนะ ให้คงไว้ซึ่งศักยภาพด้านต่างๆ นำมาพัฒนาต่อยอดบนพื้นฐานที่ที่มีอยู่ใน อ.จะนะ ทุกๆ ด้าน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องต่อศักยภาพของพื้นที่ ภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมของคนจะนะ”


กิจกรรมนิทรรศการที่จัดขึ้นในงาน “อะโบ๊ยหมะ!! เลจะนะหรอยจ้าน” ครั้งที่ 2 มีอยู่หลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มกิจกรรมลองเล่นลองทำ สีสันบนสันทราย กลุ่มกิจกรรมตลาดนัดนี้ของดีหยั่งแรง และเวทีนี้หรอยจ้าน


โดยในส่วนของการแสดง และเสวนาบนเวทีที่ใช้พื้นที่สันทรายเป็นเวที มีการเสวนาที่น่าสนใจคือหัวข้อ “ของดีถิ่นจะนะ” โดยสมาชิกเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และนักวิชาการจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมนำเสวนาเรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมด้านต่างๆ ที่มีอยู่ใน อ.จะนะ จ.สงขลา


สำหรับประโยค “อะโบ๊ยหมะ” เป็นคำอุทานภาษาถิ่นของชาวบ้านใน ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา มีความหมายเหมือนกันกับประโยค “แม่เหยแม่” ในภาษาถิ่นใต้บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และภาคใต้ตอนบน ตรงกับความหมายในคำอุทานภาษาภาคกลางในประโยคที่ว่า “แม่เจ้าโว้ย” ใช้ในสถานการณ์ที่บ่งบอกถึงอาการตื่นเต้นของผู้พูดประโยคเหล่านี้


ทั้งนี้ พื้นที่ของ อ.จะนะ จ.สงขลา ถูกกำหนดให้เป็นเขตที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 ตามแผนพัฒนาภาคใต้ของภาครัฐ ที่จะสร้างท่าเรือน้ำลึก และโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนมอเตอร์เวย์ รางรถไฟขนส่งสินค้า เชื่อมต่อกับท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามัน ที่กำหนดใช้พื้นที่บ้านปากบารา อ.ละงู จ.สตูล เป็นพื้นที่ก่อสร้างรองรับการเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมปริโตรเคมี คลังน้ำมัน คลังสินค้า และโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการขนาดใหญ่ หากเกิดขึ้นพื้นที่ภาคใต้จะมีลักษณะไม่แตกต่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ที่มีปัญหาเรื่องผลกระทบด้านมลพิษ และอันตรายจากอุบัติเหตุจากโรงงานอุตสาหกรรม และการขนส่งพลังงาน เช่น กรณีท่อน้ำมันรั่ว ท่อน้ำมันระเบิด มลพิษทางอากาศ และทางน้ำ เป็นต้น


////////////////


ที่มา @ ASTV // ชาวสงขลาหลบร้อนแห่เที่ยวงาน “อะโบ๊ยหมะ!! เลจะนะหรอยจ้าน” แน่น “หาดสวนกง”

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 3711
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง