สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

เครือข่ายติดตาม ร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชน 6 ภาค ยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คัดค้าน การร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชน

by sator4u_team @12 มิ.ย. 58 14:36 ( IP : 49...248 ) | Tags : ทรัพยากร-สิ่งแวดล้อม-นวัตกรรม

11 มิย 58 กลุ่มเครือข่ายติดตาม ร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชน 6 ภาค ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายปราโมทย์ ไม้กลัด ประธานกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อคัดค้าน การร่างพ.ร.บ.ป่าชุมชน ฉบับคณะอนุกรรมาธิการที่ดินและป่าไม้


 คำอธิบายภาพ : 11391336_982793958418996_338744374931256505_n

 คำอธิบายภาพ : 11393071_982795921752133_8951732597577782285_n


โดยผู้แทนเครือข่ายได้ให้เหตุผลว่า ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ฉบับดังกล่าว ไม่ได้สะท้อนหัวใจของป่าชุมชน อันได้แก่ การยอมรับสิทธิและศักยภาพของคนในท้องถิ่นในการร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ และไม่ได้เรียนรู้ความล้มเหลวในการจัดการป่าไม้โดยรัฐเพียงลำพัง นอกจากนี้ กระบวนการร่างกฎหมายนี้ขาดการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้เสีย ชุมชนไม่ได้รับทราบแม้แต่ว่าขณะนี้กำลังมีการร่างกฎหมายป่าชุมชน ซึ่งมีเนื้อหาริดรอนสิทธิของชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่าและทำป่าชุมชนมาแต่ดั้งเดิม อีกทั้ง พ.ร.บ.ดังกล่าว ยังปิดโอกาสที่ชุมชนจะได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชุมชนที่ดูแลรักษามา ทำให้ป่าชุมชนไม่สามารถตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน เปรียบดังหมาที่เฝ้าปลากระป๋อง ซึ่งหมายถึง ชุมชนได้แต่ทำหน้าที่ในการดูแลรักษา แต่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าไปใช้ประโยชน์ใดๆ ดังนั้น เครือข่ายติดตามฯ จึงเสนอให้ทำการยุติการร่าง พ.ร.บ ฉบับนี้ และเริ่มต้นการร่างกฎหมายนี้ใหม่โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง


ที่มา @ fb. ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน เพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0311
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง