สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

สบอ.6 สงขลาปล่อยแถวป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้

by sator4u_team @14 ม.ค. 58 23:05 ( IP : 113...37 ) | Tags : ทรัพยากร-สิ่งแวดล้อม-นวัตกรรม , สงขลา
 • photo , 640x425 pixel , 145,448 bytes.
 • photo , 640x425 pixel , 195,373 bytes.
 • photo , 640x425 pixel , 191,888 bytes.
 • photo , 640x425 pixel , 149,493 bytes.
 • photo , 640x425 pixel , 186,390 bytes.
 • photo , 640x425 pixel , 166,676 bytes.

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ พร้อมกันทั่วประเทศ สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


วันนี้(14ม.ค.58)  ที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 อ.เมือง จ.สงขลา นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2558 โดยมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนักเรียนในพื้นที่จังหวัด สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า  500 คน


นายประทักษ์ กมลรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ในนามคณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 14 มกราคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งป่าไม้ให้ประโยชน์ทางตรงเพื่อการอุปโภค บริโภค และประโยชน์ทางอ้อมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ ดังนั้นหากป่าไม้ถูกทำลาย ย่อมส่งผล กระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 จึงได้จัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในวันนี้ขึ้น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพื้นที่ป่า พร้อมเป็น การปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ได้มีความหวงแหน รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างประหยัด และมีคุณค่า

โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการงานโครงการตามพระราชดำริฯ, ฐานการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ อุทยานแห่งชาติ ต้นน้ำและสัตว์ป่า พร้อมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติและเจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 100 นาย โดยจัดกิจกรรมพร้อมกับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ซึ่งมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบายให้กับบุคลากรในสังกัด


สำหรับการปล่อยแถวดังกล่าว  เพื่อร่วมลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด ตามกฎหมายและตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มข้น และร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการพิทักษ์รักษาผืนป่า ทั้งนี้ เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมสนองนโยบายรัฐบาลในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เร่งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนของชาติมีความหวงแหนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าต่อไป


ข้อมูลและที่มา @ สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 9878
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง