สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

สงขลาเตรียมรื้อโครงสร้างแข็งแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งสมิหลา-ชลาทัศน์

 • photo , 450x339 pixel , 81,941 bytes.
 • photo , 450x286 pixel , 74,073 bytes.
 • photo , 450x300 pixel , 65,854 bytes.
 • photo , 450x278 pixel , 76,107 bytes.
 • photo , 450x304 pixel , 68,968 bytes.
 • photo , 450x300 pixel , 57,872 bytes.
 • photo , 450x336 pixel , 191,995 bytes.

จังหวัดสงขลาร่วมหารือหลายภาคส่วนเตรียมรื้อถอนโครงสร้างแข็งที่สร้างรุกล้ำชายหาด ทั้งถุงทราย เขื่อนดักทราย และสถานีสูบน้ำเสีย เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลา – ชลาทัศน์ พร้อมเติมทรายจากปากคลองสำโรงถึงรูปปั้นนางเงือก หวังปรับสมดุลชายหาดในระยะยาว


สืบเนื่องจากกรมเจ้าท่า ร่วมกับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดเวทีเสนอทางเลือก และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียครั้งที่ 2 ในโครงการศึกษาผลกระทบและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลา – ชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คนสงขลาเลือกแนวทางที่ 8 “เติมทราย-รื้อโครงสร้างแข็ง” แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งหาดชลาทัศน์) ได้ข้อสรุปว่า คนสงขลาต้องการให้แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลา – ชลาทัศน์ ซึ่งเกิดการกัดเซาะรุนแรงต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ด้วยวิธีการรื้อโครงสร้างแข็งที่ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเล และเติมทรายเสริมชายหาด เพื่อช่วยฟื้นฟูสมดุลชายหาด


ทั้งนี้ โครงสร้างแข็งดังกล่าว ได้แก่ แนวถุงทรายกันคลื่น คันดักทรายรูปตัวที หรือทีกลอย และสถานีสูบน้ำเสีย ซึ่งสร้างจากงบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ คือ กรมโยธาธิการและผัง กรมเจ้าท่า และเทศบาลนครสงขลา และเพื่อให้โครงการแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลา – ชลาทัศน์ เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้รับผิดชอบโครงการจึงจำเป็นจะต้องเชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ร่วมหารือกันอีกครั้งเพื่อทบทวนวิธีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดขึ้นเมื่อวานนี้ (23 ก.ค.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา มีนายพิรสิญจน์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยนักวิชาการ และตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านชุมชนเก้าเส้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยตรง
ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล หัวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลา-หาดชลาทัศน์ ผลจากการประชุมทบทวนวิธีการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลา – ชลาทัศน์ ได้ข้อสรุปอย่างเป็นเอกฉันท์ ว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งชาวประมงพื้นบ้าน นักวิชาการ คณะผู้ออกแบบโครงการ และหน่วยงานราชการซึ่งเป็นเจ้าของโครงสร้างแข็งที่สร้างรุกล้ำลงไปในทะเล เห็นด้วยกับวิธีการรื้อโครงสร้างแข็งดังกล่าว และเติมทรายเสริมชายหาดกว้าง 50 เมตร ในระยะทาง 5 กิโลเมตร ตั้งแต่ปากคลองสำโรง จนถึงรูปปั้นนางเงือก เป็นเวลา 25 ปี ซึ่งหลังจากนี้คณะผู้ออกแบบโครงการจะศึกษาและออกแบบรายละเอียดและผลกระทบต่างๆ มานำเสนออีกครั้งหนึ่ง


“ผลของการประชุมครั้งนี้ คือ คณะทำงานของการประชุมแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งของจังหวัด ทีมงานวิจัยเหมือนมารายงานความก้าวหน้า โดยเชิญตัวแทนของหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วย เราได้รับโจทย์จากการประชุมครั้งที่แล้วซึ่งในที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าต้องการรูปแบบที่ 8 คือต้องการเสริมทรายและรื้อโครงสร้างทั้งหมดออก แต่จากการที่เรานำวิธีการนี้ไปคำนวณในแบบทดลองพบว่าจำเป็นต้องเสริมทรายมากกว่าเดิม คือ 50 เมตร และโครงสร้างบางส่วนก็จำเป็นต้องรื้อ ซึ่งวิธีการนี้อาจจะส่งผลกระทบกับบ้าน 2 หลังในชุมชนประมงเก้าเส้ง วันนี้เป็นที่ยินยอม ก็เป็นสิ่งที่ดี มีการประนีประนอมกัน ชุมชนประมงเองก็ยินดีเลือกรูปแบบที่ 8 แต่ถ้าเป็นไปได้เขาขอให้คงแนวหินทิ้งตรงหน้าบ้านไว้แล้วกลบทรายไป ซึ่งทางนักวิชาการ และผู้เข้าร่วมประชุมก็ไม่ได้มีข้อโต้แย้ง พูดง่ายๆ คือในที่ประชุมมีข้อตกลงกันว่า ในหลักการเราจะรื้อโครงสร้างที่เป็นสิ่งรุกล้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่ติดระเบียบในเรื่องของครุภัณฑ์ ส่วนไหนที่ติดระเบียบไม่สามารถรื้อได้ก็คงจะต้องเติมทรายกลบไปเลย” ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล กล่าว


ซึ่งหลังจากนี้คณะผู้ออกแบบโครงการแก้ปัญหาและกัดเซาะชายฝั่งหาดมิหลา – ชลาทัศน์ ต้องดำเนินการศึกษาข้อกฎหมายว่าการรื้อโครงสร้างแข็งที่รุกล้ำลงไปในทะเลนั้นติดขัดข้อกฎหมายอะไร และต้องประสานงานกับหน่วยงานใดบ้าง รวมทั้งการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนวิธีการรื้อโครงสร้างแข็ง เพื่อออกแบบรายละเอียดโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการใช้งานชายฝั่งหาดสมิหลา – ชลาทัศน์ ทั้งในแง่ของการทำประมง สถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จากนั้นจะนำเสนอในเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียฯ ครั้งที่ 3 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป


//////////////////////


ที่มา @ ROSSANEE K. // มอ 88 // สงขลาเตรียมรื้อโครงสร้างแข็งแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งสมิหลา-ชลาทัศน์

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5138
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง