สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

::: ยะลา ::: ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

วัดพุทธาธิวาส อ.เบตง จ.ยะลา

by sator4u_team @19 มี.ค. 55 16:28 ( IP : 182...184 ) | Tags : ท่องเที่ยวและกิจกรรม
photo  , 768x1024 pixel , 80,848 bytes.

วัดพุทธาธิวาส

วัดพุทธาธิวาส  ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัด  เมื่อวันที่  1  กันยายน  พ.ศ.2460  โดยมีคณะผู้เริ่มดำเนินการ  คือ

1.  พระพิทักษ์ธานี  (เล็ก)

2.  นายอำเภอเบตง

3.  นายพุ่ม  คชฤทธิ์

4.  นายกิมซุ้ย  ฟุ้งเสถียร

5.  นายผล  สุภาพ

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2496  เขตวิสงสีมา  กว้าง  40  เมตร  ยาว  80  เมตร  ได้พูกพัทธสีมา  เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ.2510  วัดพุทธาธิวาส  ตั้งอยู่เลขที่  65  ถนนรัฐกิจ  หมู่ที่  1  ตำบลเบตง  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินวัดเนื้อที่  23  ไร่  3  งาน  308  ตารางวา  ทิศเหนือยาว  60  เมตร  ติดต่อกับที่ดินของเอกชน  ทิศใต้ยาว  17  เมตร  ติดต่อกับสวนยาง  ทิศตะวันออกยาว  276  เมตร  ติดต่อกับโรงเรียนจงฝามูลนิธิ  ทิศตะวันตกยาว  203  เมตร  ติดต่อกับที่ดินของเอกชนที่มีธรณีสงฆ์ 1 แปลง  เนื้อที่  12  ไร่  1  งาน  64  ตาราวา

พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินเขาสูงเอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ  จัดแบ่งพื้นที่วัดออกเป็นชั้นรวม 5 ชั้น  อาคารเสนาสนะต่างๆ  มีอุโบสถกว้าง  8  เมตร  ยาว  22  เมตร  สร้าง  พ.ศ.2508  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  หลังคา 3 ชั้น  มุงกระเบื้องดินเผาเคลือบสี  พื้นหินขัด ศาลาการเปรียญกว้าง  12  เมตร  ยาว  20  เมตร  สร้าง  พ.ศ.2526  โครงสร้างเนื้อแข็งหลังคามุงสังกะสี  พื้นลาดซีเมนต์ขัดเงา  กั้นฝาพนังด้านเดียว กุฏิสงฆ์มีจำนวน 6 หลัง  โครงสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง  เป็นอาคารไม้ 3 หลังคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 หลัง  นอกจากนี้ศาลาอเนกประสงค์  อาคารเรียนพระปริยัติธรรมศาลาพักผ่อน  และวิหารสำหรับปูชนียวัตถุ

มีพระประธานในอุโบสถรูปเหมือนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดขนาดเท่าพระองค์จริง ต่อมามีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศขึ้นอีก 1 หลัง  ป็นศิลปแบบศรีวิชัยประยุกต์มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ วัดพุทธาธิวาส  เป็นวัดที่สวยงามตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุสเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดนเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์ในระยะไกลและใกล้สวยงามมาก  และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดยะละอีกด้วย

วัดพุทธาธิวาสเป็นแหล่งศิลปกรรมสร้างใหม่แต่เป็นสุดยอดแห่งศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม  ทั้งองค์พระธาตุเจดีย์  อุโบสถ  วิหารพระพุทธรูปองค์ใหญ่  และจิตรกรรมต่างๆ  ล้วนประณีตสวยงาม  มีการจัดวางให้ลดหลั่นกันไปตามเนินเขาที่ดูโดดเด่นสง่างาม  มีความตั้งใจที่จะจัดวางสิ่งก่อสร้างให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติรอบๆ  ด้าน

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ตั้งอยู่ที่วัดพุทธาธิวาส ถนนรัตนกิจ ในตัวเมืองเบตง โดยตัวเจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีขนาดความกว้าง 39 เมตร สูง 39.9 เมตร หรือขนาดความสูงเทียบเท่าตึก 13 ชั้น เป็นมหาธาตุเจดีย์ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ โดยในองค์มหาธาตุเจีดย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาธาตุเจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นจากความคิดและการดำเนินการของอดีตประธานศาลฎีกา นายสวัสดิ์ โชติพานิช เพื่อเฉลิมฉลองและถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาครับ

วัดพุทธาธิวาส เดิมชื่อวัดเบตง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง มีบรรยากาศร่มรื่นทัศนียภาพงดงามประกอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นเป็นสง่า เช่น พระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพิธานพระพุทธรูปทองสัมฤทธ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์นี้ตั้งอยู่บนเนินเขา มีสถาปัยตกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์ขนาดความสูงเท่ากับตึก 13 ชั้น มีความสวยงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานนาม และเสด็จทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดฉัตรเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2536 ปัจจุบันเป็นสถานที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเบตง

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก ...http://images.palungjit.com  http://www.nmt.or.th/yala/


สะตอฟอร์ยูสะตอฟอร์ยูดอทคอม (Sator4U.com FC) on Facebook

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2300
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง