Topic List

57 items(1/6) 2 3 4 5 Next » Last »|
Submitted by sator4u_team on 10 เม.ย. 60 22:25

"มังคุดคัด" เป็นเหมือนของคู่กับวัดมหาธาตุฯ เมืองนครศรีธรรมราชไปซะแล้ว ผ่านไปทีไรก็เป็นอันต้องแวะไปกินมังคุดคัดทุกที มีขายประจำที่วัดมหาธาตุฯ เมืองนคร นี่แหล่ะ ไปถึงปุ๊บ ก็เจอปั๊บ แม่ค้าถือถาดมังคุดคัดเสียบไม้เดินมาขายกันถึงที่ นอกจากที่วัดแล้วที่อื่นๆ ก็มีขายเหมือนกันเพราะมังคุดคัดถือเป็นของกิ

Submitted by sator4u_team on 20 ต.ค. 59 02:20

อย่างที่อำเภอตากใบ ก็มีปัญหานี้ ชาวบ้านทำได้แค่ปลูกพืชได้เป็นหย่อมๆ ผลผลิตไม่ดี ปลูกข้าวได้ไร่ละไม่ถึง 10 ถัง ก็ได้นำความรู้เรื่องแกล้งดินไปปรับปรุงพัฒนาพื้นที่จนเขียวขจีไปทั้งพื้นที่โให้มีการทดลองทำดินให้เปรี้ยวจัด โดยการระบายน้ำให้แห้ง และศึกษาวิธีการแก้ดินเปรี้ยว เพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดิน

Submitted by sator4u_team on 16 ต.ค. 59 21:48

ปลายเดือนตุลาคม 2540 พายุไต้ฝุ่น โลินดาโ ได้ก่อตัวขึ้นและเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทย และคาดว่าจะขึ้นฝั่งที่บริเวณจังหวัดชุมพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้จังหวัดชุมพรเร่งขุดคลองหัววัง - พนังตัก ที่ยังขุดไม่แล้วเสร็จ ให้ทะลุเพื่อระบายน้ำจากตัวเมืองชุมพรลงสู่ทะเลโดยเร็ว เพื่

Submitted by sator4u_team on 16 ต.ค. 59 12:05

อ่างเก็บน้ำกะทูนเป็นอีกหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สามารถพลิกวิกฤตจากน้ำท่วมใหญ่ในอดีตให้เป็นโอกาส ช่วยชะลอน้ำ สร้างชีวิตใหม่ให้กับพสกนิกรจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทาง โอุทกธรณีภัยโ คือ น้ำท่วมและแผ่นดินถล่มที่สะเทือนใจคนในหมู่บ้าน

Submitted by sator4u_team on 16 ต.ค. 59 02:03

ที่หาดใหญ่ ที่น้ำท่วมอย่างมากมายเช่นนี้ ท่านผู้ที่อยู่ในท้องที่ก็ได้เห็นด้วยตาของตนเอง แต่ว่าไม่ทันรู้ว่ามันมาอย่างไร ถ้าถามผู้อยู่ที่หาดใหญ่เองทั้งประชาชน ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและพลเรือน ว่าน้ำนั่นมาอย่างไร สักแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะไม่ทราบหาดใหญ่พ้นภัยด้วยน้ำพระทัยจากในหลวงเมื่อโครงการบร

Submitted by sator4u_team on 16 ต.ค. 59 01:50

การศึกษาที่นี่สำคัญมาก ให้พยายามจัดให้ดี ให้พลเมืองสามารถพูดภาษาไทยได้ แม้จะพูดได้ไม่มากนักเพียงแต่พอรู้เรื่องกันก็ยังดี เท่าที่ผ่านมาคราวนี้มีผู้ไม่รู้ภาษาไทย ต้องใช้ล่ามแปลควรให้พูดเข้าใจกันได้ เพื่อสะดวกในการติดต่อซึ่งกันและกันพระราชปณิธานที่จะให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวั

Submitted by sator4u_team on 16 ต.ค. 59 01:35

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งเลียบฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ตั้งแต่ระนองถึงภูเก็ต ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเห็นภูมิประเทศอันเป็นแหล่งกำเนิดแร่ดีบุก ทั้งภูเขาและลานแร่ พระองค์ทรงเข้าพระทัยได้ดีถึงความยากลำบากและวิริยะอุตสาหะของผู้ทำเหมืองทรงสนพระทัยในกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเ

Submitted by sator4u_team on 16 ต.ค. 59 01:25

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โเสด็จเมืองระนอง ๒๕๐๒โ ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๖ โ ๒๖ มีนาคม ปี พุทธศักราช ๒๕๐๒หลังจากที่ในหลวงภูมิพล ท่านเสด็จเยี่่ยมค่ายทหารที่จังหวัดชุมพรเสร็จแ้ล้วในช่วงสายของวันที่7มีนาคม พ.ศ.2

Submitted by sator4u_team on 16 ต.ค. 59 01:02

" อิสลามิกชนมีพระคัมภีร์อัลกุรอ่าน อันประกอบพร้อมด้วยบทบัญญัติทางศีลธรรม จริยธรรม นิติธรรม เป็นแม่บทศักดิ์สิทธิ์สำหรับการประพฤติปฏิบัติและการดำเนินชีวิต ส่วนใหญ่จึงมีชีวิตที่เจริญมั่นคง มีความฉลาด รู้ผิดชอบชั่วดี มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และนับเป็นบุคคลที่มีคุณค่า ถ้าแต่ละคนจะพยายามศึกษาพระคั

Submitted by sator4u_team on 15 ต.ค. 59 23:45

ปี ๒๕๐๒ เสด็จสงขลา ครั้งแรกเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวสงขลาเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ครั้งแรก โดยเสด็จพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2502 ซึ่งเหตุการณ์และบรรยากาศในครั้งนั้น ยังตราตรึ

57 items(1/6) 2 3 4 5 Next » Last »|