โรคเก๊าท์ ...การรักษาด้วยวิธีการที่ไม่ใช้ยา

by sator4u_team @10 ก.พ. 58 03:52 ( IP : 113...72 ) | Tags : สุขภาพ
photo  , 640x426 pixel , 23,181 bytes.

ถึงแม้ว่าโรคเก๊าท์เป็นโรคที่เกิดจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูง และในปัจจุบันมียาหลายชนิดที่ใช้ในการรักษาภาวะกรดยูริกในเลือดสูงก็ตาม แต่การรักษาด้วยวิธีการที่ไม่ใช้ยาก็ยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่ได้ละเลยความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ไป


การให้การศึกษาแก่ผู้ป่วย การให้ความรู้เรื่องโรคเก๊าท์แก่ผู้ป่วย เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าโรคเก๊าท์ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หรือเมื่อข้อหายอักเสบแล้วไม่มีความจำเป็นต้องรับประทานยาต่อ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นความเข้าใจที่ผิด และคลาดเคลื่อน ผู้ป่วยจำเป็นต้องเข้าใจในตัวของโรค การปฏิบัติตัว รวมถึงแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง รวมทั้งการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่ควรปรับขนาดยาเอง เป็นต้น


ผู้ป่วยควรได้รับการแนะนำให้หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา หรือเบียร์ เนื่องจากสุราและเบียร์สามารถทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดสูงขึ้น

หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์และอาหารทะเลในปริมาณมาก

ควรดื่มนมให้มาก และดื่มน้ำให้มากเพื่อเพิ่มการขับกรดยูริกออกทางไต

หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีส่วนทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดเพิ่มสูงขึ้น เช่น การใช้ยาขับปัสสาวะในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง และใช้ยากลุ่ม angiotensin converting enzyme inhibitor หรือ calcium channel blocker แทน เป็นต้น มีรายงานว่า ยา losartan ซึ่งเป็น angiotensin receptor blockade (ARB) มีคุณสมบัติในการเพิ่มการขับกรดยูริกออกทางไตได้ถึงร้อยละ 13-30

ผู้ป่วยที่อ้วนหรือมีน้ำหนักตัวมากควรแนะนำให้ออกกำลังกาย คุมอาหารและลดน้ำหนักตัวให้มาอยู่ในเกณฑ์ปกติ การลดน้ำหนักตัวจะช่วยลดระดับกรดยูริกได้ระดับหนึ่ง รวมทั้งสามารถลดข้ออักเสบกำเริบได้ การให้อาหารที่จำกัดพลังงาน 1600 กก. แคลลอรี่/วัน ซึ่งจำกัดปริมาณคาร์โบฮัยเดรต และเพิ่มสัดส่วนของโปรตีนและไขมันไม่อิ่มตัว (unsaturated fat) โดยมีสัดส่วนของคาร์โบฮัยเดรต ร้อยละ 40 โปรตีนร้อยละ 30 และไขมันร้อยละ30 เป็นเวลา 4 เดือนพบว่าสามารถลดน้ำหนักตัวลงได้ 7.7 กก. และลดระดับกรดยูริกได้ประมาณร้อยละ 18 จากค่าเริ่มต้น และร้อยละ 58 ของผู้ป่วยที่มีระดับกรดยูริกในเลือดสูงมีค่าระดับกรดยูริกลดลงสู่ระดับปกติ นอกจากนี้ยังพบว่าในผู้ป่วยที่เป็นโรคเก๊าท์ การอักเสบกำเริบลดลงถึงร้อยละ 67 สำหรับการงดอาหารที่มีสารพิวรีนสูงอย่างจริงจังนั้นไม่มีความจำเป็นมากนัก เนื่องจากพบว่าถึงแม้จะรับประทานอาหารที่ไม่มีสารพิวรีนสูงอย่างจริงจังนั้นไม่มีความจำเป็นมากนัก เนื่องจากพบว่าถึงแม้จะรับประทานอาหารที่ไม่มีสารพิวรีนอยู่เลย (purine free diet) ก็สามารถลดระดับกรดยูริกในเลือดได้ประมาณ 1.0 มก./ดล. เท่านั้น


ในอดีตมีความเชื่อว่า เมื่อมีโรคเก๊าท์กำเริบให้หลีกเลี่ยงการบีบ นวด ถู รวมทั้งการประคบร้อน และประคบเย็น เนื่องจากเชื่อว่ามีโอกาสกระตุ้นให้โรคเก๊าท์อักเสบกำเริบได้ แต่ไม่นานมานี้ได้มีงานวิจัยที่พบว่า การประคบเย็นแก่ผู้ป่วยขณะที่มีข้ออักเสบกำเริบทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น

Relate topics

Post new comment

« 4106
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง