สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

::: ระนอง ::: คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง

ประวัติเจ้าเมืองระนอง พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง ณ ระนอง)

by sator4u_team @20 มี.ค. 55 17:50 ( IP : 113...157 ) | Tags : ข้อมูลจังหวัด
  • photo  , 300x400 pixel , 39,148 bytes.
  • photo  , 300x400 pixel , 39,148 bytes.

พระยารัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง) เป็นผู้ว่าราชการเมืองระนอง จวบจนสมัยรัชการที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศพระยารัตนเศรษฐีเป็นพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี พร้อมทั้งมีพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองระนอง และมอบหน้าที่ให้เป็นที่ปรึกษาราชการเมืองระนอง พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี ถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ. 2425

พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) มีบุตรชาย 6 คน ได้รับราชการมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาถึง 4 คนดังนี้

คนที่ 1 ชื่อ คอซิมเจ็ง ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร ในรัชกาลที่ 4 เป็นหลวงศรีโลหภูมิพิทักษ์ ตำแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองระนอง แล้วถึงแก่กรรมในตำแหน่งนั้น

คนที่ 2 ชื่อ คอซิมก๊อง ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร ในรัชกาลที่ 4 เป็นหลวงศรีโลหภูมิพิทักษ์ ถึงรัชกาลที่ 5 ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระศรีโลหภูมิพิทักษ์และเป็นพระยารัตนเศรษฐี ผู้ว่าราชการเมืองระนอง แทนบิดา ต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลชุมพร

คนที่ 3 ชื่อ คอซิมจั๊ว ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร ในรัชกาลที่ 5 เป็นหลวงศรีสมบัติ ผู้ช่วยราชการเมืองระนอง ถึงแก่กรรมในตำแหน่งนั้น

คนที่ 4 ชื่อ คอซิมขิม ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร ในรัชกาลที่ 5 เป็นหลวงศรีโลหภูมิพิทักษ์ แล้วเลื่อนเป็นพระยาศรีโลหะภูมิพิทักษ์ ผู้ช่วยราชการเมืองระนอง ภายหลังได้เลื่อนเป็นพระยาอัษฎงคตทิศรักษา ผู้ว่าราชการเมืองกระบุรี

คนที่ 5 ชื่อ คอซิมเต็ก ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร ในรัชกาลที่ 5 เป็นพระจรูญราชโภคากร ผู้ว่าราชการเมืองหลังสวน ภายหลังได้เลื่อนเป็นพระยาจรูญราชโภคากร

คนที่ 6 ชื่อ คอซิมบี้ ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในรัชกาลที่ 5 ต่อมาได้รับพระราชทานสัญญาบัตร เป็นหลวงบริรักษ์โลหวิสัย ผู้ช่วยราชการเมืองระนอง แล้วเลื่อนเป็นพระอัษฎงคตทิศรักษา ผู้ว่าราชการเมืองกระบุรี (เมื่อยังเป็นหัวเมืองจัตวา) ต่อมาได้เลื่อนเป็นพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ผู้ว่าราชการเมืองตรัง แล้วเลื่อนขึ้นเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ถึงแก่อนิจกรรมในตำแหน่งนั้นในสมัยรัชกาลที่ 6 พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้) เป็นนักปกครองที่มีความสามารถ ได้ใช้ความคิดริเริ่ม ปรับปรุงหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันตกเจริญรุดหน้าไปมาก เป็นสมุหเทศาภิบาล ตัวอย่างของเมืองไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 มีชื่อเสียงปรากฏสืบมา ปัจจุบันมีอนุสาวรีย์อยู่ที่จังหวัดตรัง

นับได้ว่าพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เป็นบุคลากรตัวอย่างคนหนึ่ง เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นชาวจีนฮกเกี้ยน เกิดที่เมืองเจียงจิวหู ประเทศจีน เดิมชื่อ ซู้เจียง แซ่คอ เริ่มต้นจากอาชีพกรรมกรรับจ้างมาก่อน เป็นเจ้าภาษีนายอากร และเจ้าเมืองระนองคนแรก ที่มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาเมืองระนองให้เจริญก้าวหน้า กลายเป็นเมืองชั้นเอกของประเทศจากการ ที่สามารถเรียกเก็บภาษีอากร จากการทำกิจการเหมืองแร่ดีบุก ได้เป็นอันดับหนึ่ง แต่ละปีสามารถส่งเงินให้ภาครัฐได้เป็นจำนวนหลาย ล้านบาทและยังมีบุตรหลานเป็นใหญ่เป็นโตในภูมิภาคนี้อีกหลายคน ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากบุคลิกส่วนตัว จังหวะของเวลา ผลงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น คุณสมบัติเฉพาะตัวที่พิเศษไปจากคนทั่วไปคือ เป็นคนฉลาด รอบรู้ มองการณ์ไกล มัธยัสถ์ ถี่ถ้วน อดทน และข้อสำคัญ คือรู้จักจัดการ รู้จักแก้ปัญหา สามารถปกครองเมืองระนองได้อย่างเรียบร้อยและเป็นรากฐานมั่นคง

ผลงานและเกียรติคุณที่ได้รับ
ผลงาน
พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีผลงานสำคัญดังนี้
๑.เป็นผู้นำท้องถิ่นที่เป็นนักพัฒนามุ่งส่งเสริมให้ราษฎรมีงานทำไม่เบียดเบียนราษฎรในขณะที่เป็นเจ้าเมืองระนองได้สร้างถนนจากชุมพรไปยังเมืองกระบุรี โดยวิธีการจ้างไม่เกณฑ์แรงงานเพราะจะทำให้ราษฎรเดือดร้อน
๒.สร้างเรือนตะเกียงที่ปากน้ำเมืองระนอง
๓.เป็นผู้บุกเบิกในการทำงบประมาณใช้จ่ายประจำปีของเมืองระนอง
๔.ขณะที่ดำรงตำแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลชุมพรได้จัดการด้านการปกครองการสร้างความสงบเรียบร้อย การโยธาและการก่อสร้างสถานที่ราชการ การศึกษาและศาสนา การภาษีอากร การศาล และส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรโดยที่ท่านต้องดำเนินการเองทั้งหมด
เกียรติคุณที่ได้รับ
ได้รับเลือกให้เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลชุมพรและได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี  (คอซิมก๊อง)    เพราะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปกครองบ้านเมืองและการติดต่อค้าขาย


ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : http://www.ranongvariety.com/menuranongraja.php และ http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=23234.0


สะตอฟอร์ยูสะตอฟอร์ยูดอทคอม (Sator4U.com FC) on Facebook

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 6263
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง