สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

::: สงขลา ::: นกน้ำเพลินตา สมิหราเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์ค้าแดนใต้

ประวัติความเป็นมาของ ประเพณีรับเทียมดา ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

by sator4u_team @5 พ.ค. 57 14:49 ( IP : 180...228 ) | Tags : ข้อมูลจังหวัด , สงขลา , สทิงพระ
  • photo  , 448x336 pixel , 46,902 bytes.
  • photo  , 448x336 pixel , 54,458 bytes.

รับเทียมดา หรือ รับเทวดา เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวไทยพุทธในเขตชนบทภาคใต้ ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นประเพณีที่เกิดจากความเชื่ออันสืบเนื่องกันมาในสังคมเกษตรกรรมในสมัยก่อน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของธรรมชาติล้วนแล้ว แต่มีเทพเจ้ากำหนดขึ้นทั้งสิ้น อาเพศและความสุขต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับผู้คนก็ล้วนขึ้นอยู่กับการดลบันดานของเทพเจ้าหรือเทวดา


 คำอธิบายภาพ : pic5367429f292f2


ประเพณีรับเทียมดา เป็นประเพณีที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่า ในหมู่บ้านจะมีเทวดามาคุ้มครองรักษาชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาหากินได้คล่อง โดยเชื่อว่าเทวดาที่มาอยู่คุ้มครองจะกลับไปในวันขึ้นปีใหม่ไทย (13 เมษายน) และเทวดาองค์ใหม่ก็จะมาอยู่คุ้มครองรักษาต่อจากเทวดาองค์เก่า ชาวบ้านจึงได้จัดพิธีรับ-ส่งเทวดา ขึ้น  เรียกว่า “ประเพณีรับเทวดา” เพื่อแสดงความความกตัญญูกตเวทีต่อเทวดาที่ได้มาคุ้มครอง และความเป็นสิริมงคลในหมู่บ้าน โดยมีความเชื่อว่า บ้านใด ครอบครัวใด ได้มาร่วมพิธีรับเทียมดา ก็จะทำให้บุคคลในครอบครัวนั้นอยู่เย็นเป็นสุข


ประเพณีรับเทียมดา มีอุปกรณ์ในการประกอบพิธี ประกอบด้วย 
 ร้าน สำหรับจัดวางเครื่องบวงสรวงเทวดา , เครื่องบวงสรวง ,  ธง ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการรับ-ส่งเทวดา เป็นธงรูปสามเหลี่ยมทำด้วยกระดาษสีขาว จำนวน 2 ธง จะมีรวงข้าว 3 รวง หมากพลู 1 คำ ผูกติดไว้ที่ปลายธง

ก่อนจะถึงการประกอบพิธีกรรม หนุ่มสาวและเด็กๆ ก็จะสนุกสนานด้วยการตั้งขบวนเดินไปตามแต่ละบ้าน และส่งเสียงร้อง รับเทียมดากัน  เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ชาวบ้านเตรียมตัวไปพร้อมกันในสถานที่ประกอบพิธี ประเพณีรับเทียมดา เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวไทยพุทธในเขตชนบทภาคใต้ มักทำกันในเดือน 5 - 6 คือ ต้องหลังวันสงกรานต์ไปแล้ว


 คำอธิบายภาพ : pic5367429f29d78


ดังนั้นจึงต้องมีการบูชา บวงสรวงเทพเจ้าหรือเทวดาดังกล่าว เพื่อเป็นการเอาใจและสนองคุณที่ช่วยคุ้มครอง และเพื่อให้ชีวิตที่จะดำเนินต่อไปมีความสุข สวัสดี ประเพณีรับเทียมดาในตำบลดีหลวงเป็นประเพณีส่วนชุมชนของชาวบ้านตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ที่ถือปฏิบัติติดต่อสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ต่อมาระยะหลัง ประเพณีนี้ได้ถูกทอดทิ้งไปเป็นระยะเวลานาน (ประมาณ ๓๐ ปี) เนื่องจากขาดผู้นำในการประกอบพิธี และความเจริญทาง ด้านวัตถุเข้ามาแทรกแซง จนกระทั่งมีการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ประเพณี รับเทียมดาจึงได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง


 คำอธิบายภาพ : pic5367429f2a374

 คำอธิบายภาพ : pic5367429f2a96d


ประเพณีรับ เทียมดา หรือประเพณีรับเทวดา ของชาวบ้านตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เกิดจากการที่ ชาวบ้านมีความเชื่อว่า ทุกหมู่บ้านจะมีเทวดามาปกปักษ์รักษา ผู้คนในหมู่บ้านนั้น ๆ ให้อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาหากินได้คล่อง โดยเฉพาะการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในชุมชนนี้ โดยเทวดาจะหมุนเวียนกันมาทำหน้าที่ปีละ ๑ องค์ เพราะฉะนั้นหลังจากวันขึ้นปีใหม่ไทย (หลังวันที่ ๑๓ เมษายน)


 คำอธิบายภาพ : pic5367429f2f2f7


หลังจากตะวันตกดิน จะมีพิธีส่งเทวดาองค์เก่า และต้อนรับเทวดาองค์ใหม่ เรียกว่า “ประเพณีรับเทียมดา” เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อเทวดาองค์เก่า ที่ได้ปกปักรักษาผู้คนในหมู่บ้านมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปี และต้อนรับเทวดาองค์ใหม่เพื่อ ให้มาคุ้มครองปักปักรักษาผู้คนในหมู่บ้านต่อไป โดยทุกคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ คนหนุ่ม คนสาว หรือเด็ก ๆ ก็จะมีส่วนร่วมในการประกอบพิธีด้วยกันทุกคน ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกด้วย

บทความน่าสนใจ :::

เทวดาแท้ เทวดาเทียม ประเพณีรับเทียมดา......บ้านไทรครอบสงขลา มารู้ประวัติพิธีรับเทียมดา...กันดีกว่า เครื่องสักการะ ประเพณีรับเทียมดา ความเชื่อเรื่องการรับเทวดา

ที่มาข้อมูล : สนง.วัฒนธรรมอำเภอสทิงพระ, ห้องสมุดประชาชนอำเภอสทิงพระ , รูปภาพ @ sanira@okanation

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0311
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง