Contents

15 items(1/2) 2 Next » Last »|
Submitted by sator4u_team on 1 เม.ย. 56 12:59

หมู่บ้านทำเรือกอและ บ้านปะเสยะวอ จังหวัดปัตตานีบ้านปะเสยะวอ อำเภอปะนาเระ เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการต่อเรือประมงของชาวปัตตานี และนราธิวาสที่มีลักษณะเป็นเรือหัวแหลมท้ายแหลม ระบายสีสันงดงาม เรือกอและมีทั้งขนาดใหญ่ที่เป็นเรือประมงจริงๆ และขนาดเล็กที่จำลองขึ้นเพื่อเป็นของที่ระลึก ฝีมือการต่อเรือกอ

Submitted by sator4u_team on 19 พ.ย. 55 18:08

เมื่อเอ่ยถึง โจังหวัดชายแดนภาคใต้โ หลายๆ คนมักจะโยงไปถึงภาพเหตุการณ์ไม่สงบ เสียงระเบิด และกระสุนปืน แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งพื้นที่นี้กลับเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาท่ามกลางความเชื่อหลากหลาย เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โจีน-พุทธ-มุสลิมโ ที่อยู่ร่วมกันมาอย่างช้านาน โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัต

Submitted by sator4u_team on 27 ก.ค. 55 11:17

อุทยานเเห่งชาติน้ำตกทรายขาวที่ตั้งและแผนที่ต.ทรายขาว อ. โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี 94120โทรศัพท์ : 0 7346 7485 โทรสาร : 0 7346 7485หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายมะแอ เจะโดอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ค่าพิกัด 47N UTM E731735 N736303 มีอาณาเขตอยู

Submitted by sator4u_team on 29 มิ.ย. 55 15:07

มัสยิดกรือเซะ ตั้งอยู่ริมถนนสายปัตตานี-นราธิวาสหรือทางหลวงแผ่นดินสาย 42 บริเวณบ้านกรือเซะ ห่างจากตัวเมืองปัตตานีประมาณ 7 กิโลเมตร ลักษณะการก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้เป็นแบบเสากลมก่ออิฐปูนแบบศิลปะทางตะวันออกกลาง ส่วนที่สำคัญที่สุดคือหลังคาโดมซึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จมัสยิดเก่าแห่งนี้มีตำนานเล่าว่าเจ้าแม

Submitted by sator4u_team on 25 เม.ย. 55 17:16

ย้อนอดีต วังเก่ายะหริ่งเรือนไม้กึ่งปูนสีเขียวลออตา สร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรป ผสมผสานศิลปกรรมพื้นเมือง และชวา ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองยะหริ่งในปัจจุบัน นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวยะหริ่งยิ่งนัก เพราะสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิคหลังนี้ ได้ทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนจากต่างแดนอยู่เป็นกิจวัตรนอ

Submitted by sator4u_team on 4 เม.ย. 55 16:17

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายในพิพิธภัณฑ์เแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ ผลงานและสิ่งของเครื่องใช้ของพระธรรมโมลี พระพุทธรูป เทวรูปปางต่างๆ พระพิมพ์ พระเครื่อง โบราณวัตถุที่สำคัญ เครื่องถ้วยจีน

Submitted by sator4u_team on 2 เม.ย. 55 13:18

หาดตะโละกาโปร์ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองปัตตานีตามทางหลวงหมายเลข 42 (ปัตตานี-นราธิวาส) ตั้งอยู่ใน ตำบลตะโล๊ะกาโปร์ เขตอำเภอยะหริ่ง ห่างจากที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง ประมาณ 4 กิโลเมตร ข้ามคลองยามูตามสะพานคอนกรีตขนาดใหญ่ ผ่านพื้นที่สวนป่าชายเลนและหมู่บ้านไปจนถึงทางแยกเข้าสู่หาด รวมระยะทางประมาณ 18 กิโล

Submitted by sator4u_team on 23 มี.ค. 55 11:41

ศาลเจ้าแม่ล้ำก่อเหนี่ยวปัตตานีศาลเจ้าแม่ล้ำก่อเหนี่ยวหรือเรียกว่าศาลเจ้าเล่งจูเกียง ที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และมีผู้เคารพศรัทธามากราบไหว้ของพรอย่างคับคั่งในแต่ละวัน ตำนานเล่าว่า ลิ้มกอเหนี่ยวนั้น เป็นสาวชาวจีนจากเมืองฮกเกี้ยน ซึ่งเกิดในช่วงสี่ร้อยถึงห้าร้อยปีมาแ

Submitted by sator4u_team on 19 มี.ค. 55 17:08

หาดวาสุกรี อยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปัตตานี เพราะเป็นศูนย์รวมของนักกีฬาตกปลาจากทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดได้จัดให้มีการแข่งขันตกปลาเป็นประจำทุกปีหาดวาสุกรี (ชายหาดบ้านปาตาตีมอ) ลักษณะของหาดทรายเป็นแนวยาวขนานไปกับทิวสน นอกจากนี

Submitted by sator4u_team on 18 มี.ค. 55 14:10

เมืองโบราณยะรังเป็นชุมชนสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ของ ประเทศไทยและเชื่อว่าเป็นที่ตั้งอาณาจักรโบราณที่มีชื่อว่า โลังกาสุกะโ หรือ โลังยาเสียวโ ตามที่มีหลักฐานปรากฎในเอกสารของจีน ชวา มลายู และอาหรับ ลักษณะของเมืองโบราณยะรัง สันนิษฐานว่า มีผังเมืองเป็นรูปวงรีขนาดให

15 items(1/2) 2 Next » Last »|