หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ให้บริการช่วยเหลือประชาชน ณ บ้านช่องเขา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

by sator4u_team @2 ม.ค. 62 14:38 ( IP : 184...174 ) | Tags : ชุมชน-ท้องถิ่น
 • photo , 2048x1365 pixel , 187,305 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 165,027 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 74,282 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 66,965 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 78,124 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 95,889 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 195,465 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 75,967 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 193,058 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 89,588 bytes.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ให้บริการช่วยเหลือประชาชน ณ บ้านช่องเขา ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา


วันนี้ (2 ม.ค. 62) ที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านช่องเขา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิ นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาและนายชวน มุณีแนม สาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ให้บริการช่วยเหลือประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อสืบสานพระราชปณิธานและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว


สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ขึ้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนแรกเริ่มจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิ พอ.สว. โดยพระองค์ทรงเป็นนองค์นายิกากิตติมศักดิ์ ด้วยพระองค์เอง หลังจากเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมกลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิตติมศักดิ์สืบต่อจนพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่การสืบสานพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์ ยังคงดำเนินต่อมา และเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. สืบต่อไปสำหรับการออกหน่วยแพทย์พอ.สว. ในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป หน่วยทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย หน่วยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เป็นต้น


ขอขอบคุณ @ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว - อมลรดา ชูประสิทธิ์/ภาพ

Relate topics

Post new comment

« 4106
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง