สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา จัดซอดาเก๊าะฮ์ วากัฟ ญารียะห์ ขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นเป็นกองบุญ

by sator4u_team @30 ม.ค. 58 13:55 ( IP : 113...42 ) | Tags : ชุมชน-ท้องถิ่น , สงขลา
 • photo , 640x425 pixel , 193,986 bytes.
 • photo , 640x425 pixel , 175,283 bytes.
 • photo , 640x425 pixel , 170,705 bytes.
 • photo , 640x425 pixel , 68,795 bytes.
 • photo , 640x425 pixel , 200,932 bytes.
 • photo , 640x425 pixel , 186,480 bytes.

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จัดกิจกรรม “ซอดาเก๊าะฮ์ วากัฟ ญารียะห์ ขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นเป็นกองบุญ”

วันนี้ (30ม.ค.58)  เวลา 10.00 น. ที่ มัสยิดบ้านทุ่งใหญ่ ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ ซอดาเก๊าะฮ์ วากัฟ ญารียะห์ ขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ”  ครั้งที่ 2 / 2558 โดยมี นายบุญเลิศ แก้วเอียด  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายประสงค์ บริรักษ์นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนา ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ ทั้งขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิล ซึ่งทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการก่อให้เกิดขยะมูลฝอยในชีวิตประจำวัน และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ใช้หลักศาสนาอิสลามมาเป็นกุศโลบายในการลดปริมาณขยะ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญในการลดขยะรีไซเคิลเพื่อลดปัญหาโลกร้อน ด้วยหลัก 3 R ประกอบด้วย Reuse Reduce และ Recycle ตลอดจนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอย

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ขบวนแห่กองบุญขยะรีไซเคิลจากบริเวณหน้าวัดเกาะถ้ำ (ฝั่งโรงเรือพระ) มายังมัสยิดบ้านทุ่งใหญ่ การจัดฐานสาธิตลดใช้พลังงาน การแปรรูปขยะ เช่น การทำแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร การแยกขยะ จักรยานสูบน้ำ เป็นต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจากการขายขยะรีไซเคิลและจากการบริจาคเงินในครั้งนี้ จะนำไปสมทบทุนในการก่อสร้างโรงเรียนซอลาฮุดดีน (โรงเรียนสอนศาสนา) ของมัสยิดบ้านทุ่งใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ต่อไป

ขอขอบคุณ @ ข้อมูลและที่มา สุธิดา พฤกษ์อุดม / ข่าว สวท.สงขลา 30-01-58

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5738
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง