สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

เสียงธรรม : พระอรหันต์อยู่ไหน โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

by sator4u_team @21 ธ.ค. 56 00:47 ( IP : 180...135 ) | Tags : ธรรมะ
photo  , 502x505 pixel , 89,583 bytes.

เสียงธรรม : พระอรหันต์อยู่ไหน โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

ธรรมบรรยายเรื่อง “พระอรหันต์อยู่ไหน” โดย ท่านว.วชิรเมธี บรรยาย ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
ในครั้งพุทธกาล มีนักบวชหลากหลายศาสนาเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ในแคว้นโกศล วันหนึ่งขณะที่พระเจ้าปเสนทิโกศลประทับนั่งสนทนาธรรมอยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีนักบวชชุดหนึ่งเดินผ่านมาบริเวณนั้นพอดี ท้าวเธอจึงทรงออกพระโอฐการันตีหรือรับรองคุณธรรมของนักบวชเหล่านั้นว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ท่านเหล่านั้น เป็นคนหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์หรือในจำนวนท่านผู้บรรลุอรหัตตมรรคในโลก”

พระพุทธองค์ตรัสเตือนว่า...

“ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรเป็นคฤหัสถ์ บริโภคกาม ทรงครองฆราวาสอันคับคั่งด้วยพระโอรสและพระมเหสีอยู่ ทรงใช้สอยผ้าแคว้นกาสีและจันทน์อยู่ ทรงทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเครื่องประเทืองผิวอยู่ ทรงยินดีเงินและทองอยู่ ยากที่จะทรงทราบได้ว่า ท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์ หรือว่าท่านเหล่านี้บรรลุอรหัตตมรรค”


ฟังคลิปและดาวน์โหลดไฟล์เสียง ...คลิกที่นี่!!!


Cr. // dhammatoday.com

แสดงความคิดเห็น

« 5282
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง