มอบรางวัลการคัดเลือกหมู่บ้านและชุมชนเรารักสงขลาต้นแบบ

by sator4u_team @29 ก.ย. 57 17:48 ( IP : 183...252 ) | Tags : ชุมชน-ท้องถิ่น , สงขลา , กิมหยงดอทคอม
  • photo  , 640x427 pixel , 40,282 bytes.
  • photo  , 640x427 pixel , 42,387 bytes.
  • photo  , 640x427 pixel , 36,186 bytes.
  • photo  , 640x427 pixel , 47,043 bytes.

จังหวัดสงขลา มอบรางวัลการคัดเลือกหมู่บ้าน ชุมชนเรารักสงขลาต้นแบบ ระดับจังหวัด ตามโครงการ เรารักสงขลา โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น และรางวัลเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่มีผลงานขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2557


(29 ก.ย. 57) ที่ ห้องประชุม 1ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายธำรงค์  เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการคัดเลือกหมู่บ้าน ชุมชนเรารักสงขลาต้นแบบ ระดับจังหวัด  ตามโครงการ เรารักสงขลา โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น  และมอบรางวัลเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่มีผลงานขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 ในโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน


นายสวัสดิ์  มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการโครงการ เรารักสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการน้อมนำหลักการทรงงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาพระราชทานเข้าใจ เข้าถึง  และพัฒนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยใช้สี่เสาหลักในพื้นที่ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน


นอกจากนี้ จังหวัดสงขลาได้ดำเนินงานตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนที่มีผลงานและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด โดยการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการสำหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้มีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายภาครัฐ กระทรวง กรมและจังหวัดดีเด่น “พัฒนากรผู้ทีมีผลงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีเด่น”


สำหรับผลการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเรารักสงขลาต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านคลองต่อ หมู่ที่ 10 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท รางวัลการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2557 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านควนเสม็ด หมู่ที่10 ต.ปริก อ.สะเดา ได้รับประกาศเกียรติคุณ และผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่มีผลงานขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางกาญจนา น้าวประจุล  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่....


//////////////////////


ที่มา @ วนิดา บีดิง // ข่าว และ กิมหยงดอทคอม

Relate topics

Post new comment

« 4106
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง