เลขา กกต. ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในส่วนของผู้แทน สปช. ประจำจังหวัด

by sator4u_team @12 ส.ค. 57 02:00 ( IP : 113...218 ) | Tags : การเมือง
  • photo  , 1180x787 pixel , 89,031 bytes.
  • photo  , 1180x787 pixel , 106,088 bytes.

เลขา กกต. ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในส่วนของผู้แทน สปช. ประจำจังหวัด


ที่ห้องประชุมแรงงาน ศาลากลางหลังเก่า อ.เมืองสงขลา วันนี้ (10 ส.ค.)นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ลงพื้นที่ประชุม มอบนโยบายแก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดสงขลา เพื่อเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์การสรรหา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ในส่วนของการสรรหาผู้แทน สปช. ประจำจังหวัด ซึ่งจะเริ่มสรรหา ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2557


นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการ กกต. กล่าวว่า ภายหลังที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งจะ มีจำนวน 250 คน การสรรหา สปช.จะมาจาก 2 ส่วน คือ ในส่วนจังหวัด จะมีคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัด จังหวัดละ 1 คณะ ทั้ง 77 จังหวัดจะประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้พิพากษาหรือหัวหน้าศาล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบล ประธาน กกต.จังหวัด โดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ ขณะที่ในส่วนกรุงเทพมหานคร จะมีประธานที่ประชุมอธิการบดี อธิบดีศาลแพ่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสภาชุมชนเขต ประธาน กกต.กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการ


เลขาธิการ กกต. กล่าวอีกว่า ในส่วนที่ 2 การสรรหา สปช.จาก 11 ด้าน ใน พ.ร.ฎ.จะกำหนดให้ คสช.ตั้งคณะกรรมการสรรหาในแต่ละด้าน รวม 11 คน โดยสำนักงาน กกต. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการของคณะกรรมการสรรหาทั้ง 11 คณะ ซึ่งจะมีหน้าที่ในการเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลเป็น สปช.จากองค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรหรือผลประโยชน์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว


โดยให้แต่ละองค์กรประชุมเพื่อมีมติเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. องค์กรละไม่เกิน 2 คน ซึ่งจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และเมื่อคณะกรรมการสรรหาในแต่ละด้านได้รับรายชื่อพร้อมประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น สปช.แล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาแต่ละด้านเสนอชื่อผู้ได้รับการสรรหาต่อ คสช. ด้านละไม่เกิน 50 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีการเสนอชื่อในแต่ละด้าน เพื่อให้ คสช.เลือก สปช.จาก 11 ด้าน ให้เหลือ 173 คน และเมื่อนำไปรวมกับ สปช.ที่มาจากจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดที่ คสช.เลือกแล้วจังหวัดละ 1 คน ก็จะได้ สปช.รวม 250 คน ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวกำหนดไว้ ซึ่งใน พ.ร.ฎ.จะกำหนดให้มีเวลาในการสรรหา สปช.ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ดังนั้น คาดว่าช้าที่สุด 1 ต.ค.นี้ จะได้ สปช.ทั้ง 250 คน


ที่มา @ หาดใหญ่นิวส์

Relate topics

Post new comment

« 4106
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง