Contents

21 items(1/3) 2 3 Next » Last »|
Submitted by sator4u_team on 11 ม.ค. 58 14:47

ลุ่มน้ำตรังเป็นลุ่มน้ำย่อยที่มีความสำคัญลุ่มน้ำย่อยในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก อยู่ในเขตจังหวัดตรัง จัดเป็น 2 ลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก จากทั้งหมด 25 ลุ่มน้ำของประเทศไทย มีลำน้ำสำคัญ 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำตรัง ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเขาวังหีบเทือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความยาวประมาณ 175

Submitted by sator4u_team on 16 ก.พ. 57 19:29

ปากแม่น้ำตรัง (พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง-ปากแม่น้ำตรัง) ประกอบด้วยระบบนิเวศ 3 ลักษณะ คือ แม่น้ำ ปากแม่น้ำ และชายฝั่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดตรัง ซึ่งมีความหลากหลายของระบบนิเวศสูง ประกอบด้วย ป่าชายเลน แหล่งน้ำกร่อย ชายหาด หาดหิน แนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเลสังคม

Submitted by sator4u_team on 16 ก.พ. 57 18:35

เกาะสุกร หรือที่เรียกกันว่า เกาะหมู เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตัวเกาะขนานกับแนวชายฝั่ง และห่างจากฝั่งเพียง 3 กิโลเมตร สภาพตัวเกาะประกอบด้วยภูเขา สวนยางพารา ป่าโกงกาง นาข้าว และทะเล ทำให้ชาวบ้านบน เกาะสุกร มีอาชีพประมง ทำสวนยาง และเกษตรกรรม นอกจากนี้ เมื่อหมดฤดูนาข้าวในช่วงเดือนมีนาคม

Submitted by sator4u_team on 16 ก.พ. 57 13:10

ปะเหลียน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรัง มีผู้พยายามค้นหาความหมายและความเป็นมาของคำว่า "ปะเหลียน" จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ เพราะเมืองปะเหลียนมีประวัติยาวนานหลายชั่วอายุคน ประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ไม่สามารถค้นหาได้จึงเป็นเพียงแต่คำบอกเล่าต่อ ๆ กันมาและเป็นข้อสันนิษฐานที่พอจะรับฟ

Submitted by sator4u_team on 16 มี.ค. 56 13:29

นิทรรศการ "เมืองตรังยังสวยงาม"18 มีนาคม - 10 เมษายน 2556 ...ชมนิทรรศการ "เมืองตรังยังสวยงาม" ภาพถ่ายเมืองตรัง (วิถีชุมชน ภูมิปัญญา และทรัพยากร) ฟังบทกวี และดนตรีจากศิลปินเมืองตรัง จิรนันท์ พิตรปรีชา, พนม นันทพฤกษ์, พันดา ธรรมดา และศิลปินอีกคับคั่ง ณ ร้านแบลคแอนด์ไวท์ เมืองตรังรักตรังปกป้องตรัง @

Submitted by sator4u_team on 20 ต.ค. 55 10:12

ประมาณปี พ.ศ.2442 พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองตรัง ได้นำยางพาราจากมาเลเซีย เข้ามาปลูกที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรังเป็นแห่งแรก และต้นยางต้นดังกล่าวปัจจุบันก็ยังอยู่ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนก่อนเข้าสู่ตัวเมืองอำเภอกันตัง นับจากเริ่มปลูกครั้งแรกถึง พ.ศ.2548 ยางพาราไทย อายุครบ 113 ปี

Submitted by sator4u_team on 28 ก.ค. 55 10:32

ประติมากรรมใต้น้ำ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ทะเลตรังการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรังมีศักยภาพที่โดดเด่น โดยเฉพาะความสมบูรณ์ของทรัพยากรใต้ทะเลแหล่งท่องเที่ยว โถ้ำมรกตโ ซึ่งเป็น Unseen Thailandเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา &n

Submitted by sator4u_team on 13 ก.ค. 55 10:13

ท่องโลกใต้ทะเลที่ โพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัยตรังโโพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัยโ ลักษณะทั่วไปของพิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย, ตรัง: เป็นสถานที่จัดแสดงสัตว์น้ำทั้งภายนอกและภายใน(Aquarium) ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.) ถือเป็นสถานที่ท่องเ

Submitted by sator4u_team on 30 มิ.ย. 55 15:03

เกาะสุกร เกาะแห่งการเรียนรู้ตลอดปีแปลกแต่จริง! ชื่อ เกาะสุกร หรือ เกาะหมู แต่ประชากรบนเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้น จึงไม่มีการเลี้ยงหมู และไม่มีสุนัข เอ้า...แล้วทำไมถึงชื่อ เกาะสุกร ถ้าอยากรู้คำตอบ พร้อม ๆ กับอยากสัมผัสบรรยากาศท้องทะเลสวย ๆ ความงดงามของภูเขา ทุ่งนา และวิถีชีวิตเรียบง่ายขอ

Submitted by sator4u_team on 24 เม.ย. 55 16:52

จังหวัดตรังเป็นจังหวัดชายทะเลฝั่งตะวันตก ที่ในอดีตพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี(คอซิมบี้ ณ ระนอง) ได้ทูลเกล้าฯ ขอจัดตั้งขึ้นเป็นเมืองในรัชสมัยของพระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยท่านได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองตรังเป็นคนแรกจังหวัดตรังมีพื้นที่ทั้งหมด 4,941 ตา

21 items(1/3) 2 3 Next » Last »|