สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

Contents

23 items(1/3) 2 3 Next » Last »|
โดย sator4u_team on 19 พ.ค. 57 13:13

เกาะพยาม อยู่ฝั่งทะเลอันดามัน จ.ระนอง เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากเกาะช้าง (ระนอง) อยู่ห่างเกาะช้างมา ทางใต้ 4 กิโลเมตร ตอนกลางของเกาะพื้นที่เป็นภูเขามีป่าไม้และสัตว์ป่าประเภทนก ลิงและหมูป่า พื้นที่บางส่วนถูกปรับเปลี่ยนเป็นสวน ชาวบ้านบนเกาะมีอาชีพทำสวนมะพร้าว สวนยางและ สวนกาหยู ลักษณะทางภูมิศาสตร

โดย sator4u_team on 6 ม.ค. 57 14:59

ของดีเมืองระนองระนองเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน หรือ มหาสมุทรอินเดีย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทางประมาณ 568 กิโลเมตร มีพื้นที่เพียง 3,298 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,141,250 ไร่ ระนองยังเป็นที่ตั้งของคอคอดกระ หรือกิ่วกระ ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู ระยะทาง 47

โดย sator4u_team on 6 พ.ย. 55 10:28

ระนอง หรือเมืองแร่นอง เดิมเป็นหัวเมืองเล็กๆ มีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเมืองชุมพร มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทย โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 2 เมือง คือ เมืองระนอง และเมืองตระ ซึ่งอยู่ในการปกครองของเมืองชุมพร เจ้าเมืองมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวง เรียกชื่อตามนามเมืองว่า "หลวงระนอง" ครั้นต้นสมัยกรุงรัตน

โดย sator4u_team on 20 ต.ค. 55 12:55

ภูเขาหญ้าสองสี เขาหัวล้านหรือเขาผีนี้ เป็นภูเขาที่ไม่มีไม้ใหญ่ขึ้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว จากเขตเทศบาลเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง-พังงา) ประมาณ 13 กิโลเมตร ในฤดูฝนมีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ บางครั้งจึงเรียกว่า ภูเขาหญ้า ที่ราบเชิงเขามีทางเดินเท้าสำหรับนักท่อ

โดย sator4u_team on 27 ก.ค. 55 15:12

อ่าวเขาควายเป็นอ่าวอยู่ด้านเหนือของฝั่งตะวันตกของเกาะ ลักษณะเป็นอ่าวที่หาดทรายโอบโค้งเข้ามากันคล้ายกับเขาควายความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ชายหาดมีเม็ดทรายละเอียดสีขาว พื้นทรายราบเรียบเหมาะกับการว่ายน้ำมาก เมื่อน้ำลงจะเห็นตอนเหนือสุดของอ่าวเป็นโขดหิน ตอนใต้เป็นหาดทรายกว้าง จรดป่าชายเลนของหมู่บ้านชาวมอแ

โดย sator4u_team on 20 ก.ค. 55 16:49

เลาะชายฝั่งทะเลอันดามัน เที่ยวหมู่เกาะระนอง จ.ระนองอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองด้วยการมองการณ์ไกลและชาญฉลาดของ พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ที่ได้ให้ ป๋าโฮ้ย ซึ่งเป็นชาวไทยมุสลิม ไปก่อตั้งหมู่บ้านที่ เกาะพยาม เพื่อป้องกันการบุกรุกของอังกฤษซึ่งครอบครองพม่าอยู่ในสมัยนั้น (ปัจจุบันมีหลักฐา

โดย sator4u_team on 30 มิ.ย. 55 14:00

บ้านทะเลนอกบ้านทะเลนอกเป็นหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมที่ได้ทำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการอนุรักษ์ธรมมชาติ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 หมู่บ้านได้ประสบกับพิบัติภัยสึนามิ สูญเสียบ้านและชีวิตจำนวน 47 คน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูหมู่บ้านได้ทำการอนุรักษ์ป่าโกงกาง ป่าฝน และสัตว์น้ำวิถีชีวิตตามจารี

โดย sator4u_team on 1 พ.ค. 55 14:37

"น้ำตกปุญญบาล" มหัศจรรย์สายน้ำแห่งอช.ลำน้ำกระบุรี"น้ำตกปุญญบาล" คือ อีกหนึ่งน้ำตกที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี อุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน ในเขตตำบลบางนอน อยู่ริมเส้นทางสายกระบุรี-ระนอง ก่อนถึงตัวเมืองระนอง ๑๕ กิโลเมตร ในท้องที่อำเภอกระ

โดย sator4u_team on 24 เม.ย. 55 14:56

เยือนระนอง ชมคอคอดกระ ภูเขาหญ้าคำขวัญ ... คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนองระนอง เป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน ที่ประมาณกิโลเมตรที่ 545 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ในเขตบ้านทับหลี ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี เป็นที่ตั้งของ คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ ซึ่งเป็นส่วน

โดย sator4u_team on 30 มี.ค. 55 12:12

ถึงแม้ว่าหน้าร้อนนี้ในปีนี้ จะเดินทางมาเยือนช้ากว่าที่คิด แต่ความร้อนก็ได้เพิ่มทวี เป็นรางวัล(ที่ไม่อยากได้)ให้กับเราไปด้วยหน้าร้อนแบบนี้ จะเที่ยวทั้งที แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ดูจะเป็นที่ฮิตติดลมบนมากกว่าที่อื่น ถึงแม้ว่าแดดที่ทะเลจะเพิ่มความหมองคล้ำให้กับผิวหน้าและผิวกายของเราไปบ้าง แต่ถ้าเทียบกั

23 items(1/3) 2 3 Next » Last »|