สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

จ.สตูล จัดโครงการประชุมชี้แจงการให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494

by sator4u_team @14 ม.ค. 58 22:47 ( IP : 113...37 ) | Tags : เยาวชน-สตรี-วัฒนธรรม-สังคม , สตูล
photo  , 500x237 pixel , 71,681 bytes.

วันนี้ (14 ม.ค.58) ที่ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสตูล นางสาวพิลาส หะยีสาแม็ง คลังจังหวัดสตูล เปิดการประชุมชี้แจงการให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494


นางสาวพิลาส หะยีสาแม็ง คลังจังหวัดสตูลได้กล่าวในงานว่า ตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ ผู้รับบำนาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 สามารถเลือกที่จะกลับไปใช้ในสิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (Undo)


สำหรับการประชุมชี้แจงการให้สมาชิก กบข. สมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ในปีพ.ศ.2557 เพื่อการนำไปสู่ระบบ GFMIS เพื่อให้บริการแก่ข้าราชการผู้รับบำนาญและผู้รับเบี้ยหวัด หรือผู้มีสิทธิ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวิธีหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด


ที่มา @ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0311
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง