Topic List

Submitted by sator4u_team on 12 มิ.ย. 58 20:24

ตำนาน "น้ำแข็งขูด" เป็นอีกหน้าหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้ เพราะภูมิปัญญาการสั่งสมประสบการณ์และการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางด้านอาหารการกินที่ยังไม่เลือนหายไปจากความทรงจำเมื่อกล่าวถึง "น้ำแข็งขูด" คงจะสงสัยว่าคืออะไรกันแน่ น้ำแข็งขูด คือ การใช้ก้อนน้ำแข็งแท่งสี่เหลี่ยมมาขู

Submitted by sator4u_team on 1 ต.ค. 57 15:47

โครงการ "หันแลเอกลักษณ์โนรา" ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธยญรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สายตระกูลโนราเติม เมืองตรัง ได้รับการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของโนราเติมเป็นยญบทกลอน โดยโนรากระจ่าง บุญฤทธิ์ วัย ๗๖ ปี ซึ่งเป็นศิษย์ของโนราเติม วิน ว

Submitted by sator4u_team on 30 ธ.ค. 56 03:47

เล่าเรื่องเมืองใต้ตอน แรลลี่การกุศล คนลุ่มน้ำ จ นครศรีธรรมราช 01 12 56Cr. // รายการเล่าเรื่องเมืองใต้

Submitted by sator4u_team on 30 ธ.ค. 56 03:45

เล่าเรื่องเมืองใต้ตอน หาดสมิหลา จ. สงขลา ช่วงที่ 2 ออกอากาศ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556Cr. // รายการเล่าเรื่องเมืองใต้

Submitted by sator4u_team on 30 ธ.ค. 56 03:43

เล่าเรื่องเมืองใต้ตอน อนาคตธุรกิจค้าปลีก อ หาดใหญ่ ช่วงที่1 22 12 56Cr. // รายการเล่าเรื่องเมืองใต้

Submitted by sator4u_team on 30 ธ.ค. 56 03:36

เล่าเรื่องเมืองใต้ตอน โนราโรงครูCr. // รายการเล่าเรื่องเมืองใต้

Submitted by sator4u_team on 30 ธ.ค. 56 03:32

เล่าเรื่องเมืองใต้ ตอนตามตำนานเขาไข่นุ้ย จ พังงาCr. // รายการเล่าเรื่องเมืองใต้

Submitted by sator4u_team on 30 ธ.ค. 56 03:23

รายการเล่าเรื่องเมืองใต้ ตอนเที่ยวฟังตำนานเกาะตาชัย ช่วงที่2 27 01 56เกาะตาชัย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และอยู่ไม่ไกลจาก หมู่เกาะสุรินทร์ มากนัก และถูกพบครั้งแรกโดยชายที่ชื่อ ตาชัย ทำให้ตั้งชื่อเกาะตามคนค้นพบว่า เกาะตาชัยเกาะตาชัย ถูกสำรวจพบมานานแล้ว แต่เพิ่งจะขึ

Submitted by sator4u_team on 30 ธ.ค. 56 03:17

เล่าเรื่องเมืองใต้ตอน สตูลฟอสซิล เฟสติวัล ครั้งที่1 ช่วงที่2 22 12 66โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการมหัศจรรย์ฟอสซิลไทย โดยการนำซากดึกดำบรรพ์ที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งทางกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บเป็นชิ้นแรกของประเทศไทย หมายเลข TF1 ซึ่งเก็บได้จาก จ.กระบี่ รวมทั้งซากดึกดำบรรพ์สำคัญของประเทศ ซากดึกดำบรรพ

Submitted by sator4u_team on 14 ก.ค. 55 08:47

"สมเด็จเจ้าพะโคะ" วีรบุรุษวัฒนธรรมแห่งเมืองใต้วัดพะโคะ หรือ วัดราชประดิษฐาน ตั้งอยู่บนเขาพะโคะ หรือเขาพัทธสิงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นวัดที่มีความสำคัญมาทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีศาสนา เป็นที่ประดิษฐานพระเมาลักเจดีย์ ซึ่งเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมทางใต้ สมัยกรุงศรีอยุธยา แบบอย