สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

โนรารุ่นเก่ารุ่นใหม่รวมตัวยิ่งใหญ่ ในงานมหกรรมโนราโรงครูเชิดชูเกียรติ 100 ปีโนราเติม

  • photo  , 650x550 pixel , 123,785 bytes.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จับมือทายาทโนราเติม ร่วมจัด “มหกรรมโนราโรงครู : อนุสรณ์ 100 ปี โนราเติม” เพื่อเชิดชูเกียรติและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โนราอาวุโสและโนรารุ่นใหม่ร่วมแสดงอย่างยิ่งใหญ่


 คำอธิบายภาพ : pic54bf6444a7f0f


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา กองทุนโนราเติม วิน วาด และ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง ร่วมจัด “มหกรรมโนราโรงครู : อนุสรณ์ 100 ปี โนราเติม” ในวันที่ 21 - 23 มกราคม 2558 ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยในวันนี้ (19 ม.ค. 58) นายบุญชวน บัวสว่าง วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นางวราภรณ์ นุ่นแก้ว ทายาทโนราเติม วิน วาด และ ผศ.อัมพร ศรประสิทธิ์ ประธานกองทุนโนราเติม วิน วาด ร่วมแถลงข่าวการจัดงานดังกล่าว ณ วัดโคกสมานคุณ


 คำอธิบายภาพ : pic54bf6444a863c


สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัด “มหกรรมโนราโรงครู  :  อนุสรณ์ 100 ปี โนราเติม”  จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่โนราเติม  ศิลปินโนราที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของศิลปินพื้นบ้านภาคใต้มาอย่างยาวนาน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเป็นอัจฉริยะทางด้านบทกลอนมุตโตหรือกลอนสด  และเป็นแบบอย่างในการครองตน  ครองคน และครองงาน


ซึ่งจะรวมศิลปินพื้นบ้านภาคใต้ทั้งศิลปินโนรา ศิลปินหนังตะลุง ศิลปินเพลงบอก จะได้มีโอกาสในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อศิลปินอันเป็นปูชนียบุคคลทางด้านโนราที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งอนุรักษ์และสืบทอดพิธีกรรมโนราโรงครู ตลอดจนศิลปินโนรารุ่นใหม่ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมแสดงศิลปะการแสดงโนราในสายตระกูลของตนเอง อันเป็นการสร้างเครือข่ายศิลปินให้เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม


 คำอธิบายภาพ : pic54bf6444a8c84


ภายในงานมีการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครู 3 วัน 2 คืน  โดย หัวหน้าคณะโนราอาวุโสที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ จัดการแสดงโนราภาคบันเทิง โดยศิลปินโนราหญิงระดับนายโรงที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ 9 สายตระกูล ศิลปินโนราถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และศิลปินโนราระดับนายโรงรุ่นใหม่


อีกทั้ง จัดทำนิทรรศการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณให้แก่โนราเติม และเผยแพร่เกียรติคุณให้แก่ศิลปินที่มีคุณูปการในภาคใต้ เช่น ขุนอุปถัมภ์ นรากร โนรายก ชูบัว และบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับโนราและหนังตะลุง การประกวดบทกลอนเชิดชูเกียรติแก่โนราเติมของนักเรียนแต่ละระดับจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีรางวัล 3 คือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 1 รางวัล


ขอขอบคุณ ข่าวโดย @ ศูนย์ข่าวบ้านเรา กิมหยงดอทคอม

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 0311
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง