สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

Nakhonsithammarat Unity

::: นครศรีธรรมราช ::: เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัด มากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Airport)

โดย sator4u_team on December,19 2013 16.45

เป็นท่าอากาศยานพานิชย์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นเพียงสนามบินเดียวของนครศรีธรรมราชที่ใช้ในการรับส่งผู้โดยสาร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2541 ปัจจุบันมีสายการบินให้บริการด้วยกัน 2 สายการบิน คือ นกแอร์ และไทยแอร์เอเชีย รวมวันละ 8 เที่ยวบินท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช หรือ สนามบินนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Tha

ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช :มหานครโบราณ :สมัยประวัติศาสตร์ "เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัด มากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู"

โดย sator4u_team on March,19 2012 10.48

ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช : มหานครโบราณ :สมัยประวัติศาสตร์ "เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัด มากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู"นครศรีธรรมราช มาจากคำว่า นคร แห่งพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมื่อเอาคำว่านคร +ศรี+ ธรรม+ราช ก็จะเป็นคำใหม่ว่า นครศรีธรรมราช คำนี้มี

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

โดย sator4u_team on March,18 2012 13.58

หลักเมืองนครศรีธรรมราช สร้างขึ้นตามแนวคิดเรื่องศิลปะศรีวิชัย องค์เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ตะเคียนทอง จากภูเขายอดเหลือง อันเป็นภูเขาลูกหนึ่งในเทือกเขานครศรีธรรมราชท้องที่ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดความสูง 294 เซนติเมตร เส้นรอบวงกว้าง 94 เซนติเมตร สลักลวดลายพรรณนาโลกธรรมตามคติความเชื่อ

ตำนานเขาขุนพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประทับพระเจ้าตากสินมหาราช หลังถูกประหาร

โดย sator4u_team on November,02 2011 02.38

สถานที่ตั้ง เขาขุนพนม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชประวัติความเป็นมาตามประวัติเชื่อกันว่า เขาขุนพนม เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายหลังจากสิ้น รัชกาลของพระองค์ มีผู้สันนิษฐานว่าพระเจ้าตากสินทรงมิได้ถูกประหารชีวิต อย่างที่พงศาวดารกล่าวอ้าง แต่ ไ

ทำไมตราจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นรูป 12 นักกษัตร

โดย sator4u_team on November,02 2011 02.36

ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวที่เกี่ยวกับตราจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าทำไมถึงเป็นรูป 12 นักษัตรนั้น อยากจะบอกทุกคนว่าเราเกิดมาในผืนแผ่นดินไทยเป็นประชาชนคนไทย ประวัติความเป็นมาของชาติกำเนิดของเราซึ่งอาทจะมาจากบรรพบุรุษที่แตกต่างกันเพราะเรื่องของถิ่นฐานบ้านเกิดที่กำเนิดกายของเรา แต่สิ่งที่เราเหมือนกันปัจจุบั

พระราชประวัติ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

โดย sator4u_team on November,02 2011 02.35

พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เป็นกษัตริย์นครศรีธรรมราชโบราณในสมัยที่ยังเรียกว่า โตามพรลิงค์โ พระองค์เป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ปัทมวงศ์ พระราชประวัติของพระองค์กล่าวเป็น ๓ นัยด้วยกัน คือ(๑) จากตำนานเมืองนครศรีธรรมราชกล่าวว่า พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองอื่นมาก่อน ภายหลังเกิดโรคห่าระบาดใน