Topic List

42 items(1/5) 2 3 4 5 Next » Last »|
Submitted by sator4u_team on 15 ธ.ค. 56 20:54

ภาษาใต้วันละคำ เสนอคำว่า ในหม๊ง, ในหม็อง // ไหน? ใครเป็นเด็กในหม๊งมั่ง ยกมือฉายไฟฮีดติเว้อ

Submitted by sator4u_team on 15 ธ.ค. 56 20:52

อย่าเปรต, อย่ามาเปรต # "อย่าเปรตเดียวไม่รัก ถ้าให้รักก็อย่ามาเที่ยวทำเปรต" )))

Submitted by sator4u_team on 15 ธ.ค. 56 20:46

คำศัพท์ : ฉ็องด็อง ความหมาย : สติไม่ค่อยดี,ทำไรไม่ค่อยได้เรื่อง,บ้า,พิเรณการนำไปใช้ : ไอ้เด็กนี้ฉ็องด็อง จิงนิ ไม่เข้าเรื่อง

Submitted by sator4u_team on 19 พ.ย. 55 17:31

ฝนตกๆพันนี้ ภาษาใต้ขอนำเหนอ คำว่า "หลุหละ" หมายถึง สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะเปื้อน (ที่เลอะเทอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ หรือ เปรอะเปื้อนไปด้วยเรื่องที่ไม่ดี)

Submitted by sator4u_team on 19 พ.ย. 55 17:30

ภาษาใต้วันละคำ วันนี้เสนอคำว่า "เขลอะ" หรือ "เขรอะ" หมายถึง สกปรก, มั่ว, ยุ่ง (รบกวนให้รำคาญใจ หรือ ยุ่งเรื่องคนอื่นโดยไม่รู้จักกาลเทศะ)

Submitted by sator4u_team on 19 พ.ย. 55 17:28

ภาษาใต้วันละคำ วันนี้เสนอคำว่า "เปรตๆ" หมายถึง ทำแต่เรื่องเลวๆ, สิ่งที่ไม่ดีๆ, เรื่องต่ำๆ ***มักใช้เป็นคำด่าหรือแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง

Submitted by sator4u_team on 19 พ.ย. 55 17:26


ภาษาใต้วันละคำ! วันนี้เสนอคำว่า "ลิว" เถอะน่า ...(เขวี้ยงสุดแรง อย่าให้ได้ยินเสียงตก) ^__^

Submitted by sator4u_team on 19 พ.ย. 55 17:26


ภาษาใต้วันละคำ วันนี้เสนอคำว่า "ยิก" แปลว่า ไล่ไปให้พ้น, ขับออกไป ^^

Submitted by sator4u_team on 19 พ.ย. 55 17:23

ทำถ้าวเรื่องเพื่อนอาโย๊ะนิโบ๋สู 555ภาษาใต้วันละคำ วันนี้เสนอคำว่า "โย๊ะ" หรือ "อาโย๊ะ" แปลว่า บ่อย, เสมอ, เป็นประจำ เช่น เสดสาอาโย๊ะ, แล้วเป็นพันนี้โย๊ะ, โบ่หวาเพื่อนโย๊ะ เป็นต้น

Submitted by sator4u_team on 19 พ.ย. 55 17:22


ภาษาใต้วันละคำ วันนี้นำเหนอคำว่า "ซีเบ้ง" แปลว่า ตาย, เสียชีวิต ^^

42 items(1/5) 2 3 4 5 Next » Last »|