สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

44 items|« First « Prev 3 4 (5/5)

มรภ.สงขลา ชูงานวิจัยช่วย นศ.พิการ ปรับการสอน-เสริมศักยภาพด้วยกิจกรรม

โดย sator4u_team on 1 พ.ย. 54 22:16

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดมสมองผู้เกี่ยวข้อง คิดค้นงานวิจัยช่วยเหลือนักศึกษาพิการ เร่งปรับระบบการเรียนการสอน เพิ่มกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ร่วมกับนักศึกษาปกติอย่างมีความสุขผศ.กรุณา แดงสุวรรณ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) หัวหน้าโครงการวิจัยการดูแล

สมัยเมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง

โดย sator4u_team on 1 พ.ย. 54 22:09

สร้างเมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง สู่ความรุ่งเรือง และความมั่งคั่งของเมืองท่า จนถึงเมืองท่องเที่ยว จากการขยายตัวของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน ทำให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดเพื่อการอุปโภคบริโภค ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับพื้นที่บริเวณสงขลาฝั่งแหลมสน เป็นพื้นที่ลาดชันเชิงเขา ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเมืองรว

เที่ยวรัตภูมิ ชมความยิ่งใหญ่ของ "ถ้ำศรีเกษร"

โดย sator4u_team on 1 พ.ย. 54 22:06

ถ้ำศรีเกษร" อีกหนึ่งถ้ำที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา โดยถ้ำนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขล าซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอหาดใหญ่ ประมาณ 40 กิโลเมตรโดย ถ้ำศรีเกษร มีจำนวงน 3 ชั้น คือ ชั้นใต้ดิน , ชั้นที่ 1 , ชั้นที่ 2 ภายในถ้ำมีประวัติของนางศรีเกสร ที่อาศัยอ

44 items|« First « Prev 3 4 (5/5)